Ledig stilling som jordmor

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

helsehuset20elvegatenHelsestasjonen
60% fast stilling som jordmor fra og med 01.09.17
ID 17/527
stillingen kan økes opp til 90% ved at den kombineres med arbeidsoppgaver ift flyktninghelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Frist : 24.05.17

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent jordmor utdanning.
 • Søkere må ha faglig engasjement, og kunne arbeide selvstendig
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Gode samarbeidsevner
 • Være fleksibel
 • Beherske data som arbeidsverktøy
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.
 • Dokumenterte kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre svangerskapskontroller på helsestasjonen i henhold til svangerskapsprogrammet
 • Oppfølging i henhold til retningslinjer for barselomsorgen, inkludert hjemmebesøk
 • Samhandle med andre faggrupper og tjenester
 • Prevensjonsveiledning (inkludert rekvirering av prevensjon)
 • Forebyggende helsearbeid
 • Elektronisk dokumentasjon og journalskriving

Arbeidsoppgaver ift flyktningehelsetjenesete innebærer

 • helsesamtale med alle flyktninger
 • tuberkulosekontroll
 • oppfølging av barn og familier
 • generelt forebyggende arbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søkere må disponere egen bil i tjenesten. 

Arbeidstiden er hovedsakelig dagtid, men noe arbeid på ettermiddag/kveld må påberegnes.

Nærmere opplysning fås ved henvendelse til enhetsleder Tone Lende tlf. 38 32 82 00

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist :  24.05.17