Ledig stilling som Teaterpedagog

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

SpiraFlekkefjord kulturskole har ledig

80 % fast stilling som teaterpedagog fra 01.08.2018

ID: 17/1492

Søkandsfrist: 20.01.18

 

Flekkefjord kulturskole har for tiden 285 elever som får undervisning innen musikk, teater, dans og visuell kunst, enten i enkelt- eller gruppeundervisning. Undervisningen foregår hovedsakelig på Flekkefjord kultursenter SPIRA.   

Teateravdelingens kjerneoppgave er knyttet til undervisning av barn og ungdom fra 8 år og oppover. Vi underviser i smågrupper og tilbyr personlig oppfølging etter behov. Generelt jobber vi fleksibelt når det gjelder gruppestørrelse.

I tillegg er teaterpedagogen ansvarlig for oppsetninger og prosjektleder for fellesarrangementer i regi av kulturskolen. I kulturskolens breddeprogram er teater en viktig del, og tilbyr bl.a. et orienteringsår.

Kvalifikasjoner

  • Vi leter etter en fagutdannet pedagog, eller en person med tilsvarende realkompetanse.
  • Vi legger vekt på personlig egnethet.
  • Gyldig politiattest må fremskaffes.

Vi ønsker en teaterpedagog som er:

  • Allsidig
  • Bør ha både god erfaring med teaterlek for småbarn, og arbeid med ungdom.
  • Erfaring med tekstarbeid og improvisasjon er ønskelig.

Kulturskolen tilbyr:

  • en god arbeidsplass med kompetente og hyggelige arbeidskollegaer.
  • en flott scene med moderne teknikk.

For våre forestillinger jobber vi tett sammen med de andre avdelingene på kultursenteret, og med en syerske.

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til enhetsleder kultur:
Marion Baum på tlf.: 977 30 775

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 20.01.18