Ledig vikariat som enhetsleder/rektor ved Sira skole.

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

sira20skole207Enhetsleder/Rektor
100 % vikariat frem til 01.08.19
ID: 18/39

Søknadsfrist 01.02.2018

 Stillingen som rektor/enhetsleder ved Sira skole er ledig for tiltredelse umiddelbart, eventuelt ved skolestart august 2018. Det er tillagt 90% administrasjon og 10% undervisning/andre oppgaver til stillingen. Stillingen er et vikariat i perioden fram til 01.08.19.

Sira skole er en distriktskole med 79 elever fordelt på 1.- 7. trinn og 15 ansatte. SFO-ordningen har innmeldt ca. 35 elever. Skolen er preget av godt arbeidsmiljø og stor inkluderingsevne. Det arbeides målrettet med utvikling av skolen, både på det mellommenneskelige og faglige plan, og skolen deltar sammen med de andre skolene i en felles utvikling av Flekkefjordsskolen.

Skolens satsingsområder inneværende periode:

  • Tidlig innsats/tilpasset opplæring
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Klasseledelse inkl. vurdering for læring
  • Læringsmiljø og inkludering

Tettstedet Sira ligger ca. 20 km fra Flekkefjord sentrum, og har gode forbindelser med buss og tog.

 Til stillingen søker vi etter en person som:

  • Har relevant utdanning (pedagogisk kompetanse) samt undervisnings- og ledererfaring.
  • Er utviklingsorientert og motivert til å være med å utvikle egen skole og Flekkefjordsskolen i tråd med felles visjoner og mål for sektoren.
  • Er en tydelig leder som har evnen til å kommunisere og få med seg hele skolen mot felles mål.
  • Er strukturert og har evnen til å arbeide selvstendig, og har evner og ferdigheter i forhold til administrasjon og god økonomistyring.
  • Har god IKT-kompetanse
  • Kan fremlegge politiattest

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å ta kontakt med kommunalsjef Svein Hansen på tlf. 90 79 35 21. Ytterligere informasjon om Sira skole finnes på skolens hjemmeside www.siraskole.no.

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 01.02.18