Ledige lærerstillinger skoleåret 2018/19

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

annonse skoleFlekkefjord kommune har for skoleåret 2018/2019 ledig flere lærerstillinger.
Vi har behov for kvalifiserte lærere i faste stillinger og i vikariater.

 ID:18/37

Søknadsfrist  05.02.18

 Vi søker etter lærere som:

  • Oppfyller kompetansekravene i Opplæringsloven.
  • Har gode dokumenterte norskkunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Innenfor skolesektoren er vi nå inne i en spennende fase med å utvikle Flekkefjordsskolen.

Arbeid med ledelse – både på skoleeier, skoleleder og klasseledernivå er fokusområder. Lesing og tidlig innsats er hovedsatsningsområder i forhold til de grunnleggende ferdighetene, samt vurdering for læring (VFL). Vi har fokus på inkludering og styrking av tilpasset opplæring for å få ned omfanget av spesialundervisning.

Kompetanseutvikling gjennom nettverksgrupper, etterutdanningskurs og videreutdanning vektlegges.

Det ledige lærerstillinger ved flere av våre skoler, ved en del av skolene er det eksakte behovet foreløpig ikke avklart.

 

Flekkefjord ungdomsskole:

Ungdomsskole i Flekkefjord sentrum med ca 340 elever

Spesielt behov for lærere med kompetanse i tysk samt norsk, matte og spes. Ped.

Ved spørsmål kontakt rektor Terje Lauvdal på tlf 913 84 262

 

Sunde skole

Skolen er en 1- 7 skole med ca. 500 elever.

Spesielt behov for lærer med kompetanse i tegnspråk og musikk

Nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor Turid Li Fosse. 415 79 816

Mer info om skolen finner du her: www.sundeskole.no

 

Søyland skole

Skolen er en 1- 4 skole med ca160 elever.

Pr dato ingen ledige stillinger.

Nærmere opplysninger ta kontakt med rektor Ole Flåto tlf.:482 48 515   
Mer info om skolen finner du her: www.soylandskole.no

 

Hidra skole

Distriktskole for 1-7 klasse med ca 40 elever.

Pr. dato ingen ledige stillinger.

Nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor Svein Harald Olsen tlf.  906 83 211. Mer info om skolen finner du her:  http://hidraskole.no/

 

Sira skole

Distriktskole for 1-7 klasse med ca 80 elever.

Spesielt behov for lærere med kompetanse i matematikk, engelsk samt norsk

Nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor Ole-Eyvind Fossdal tlf.:469 62 496. Mer info om skolen finner du her: http://siraskole.no/

 

Gyland skole
Distriktskole for  1-7 klasse med ca. 60 elever .

Spesielt behov for lærere med kompetanse i engelsk, samt matte og norsk 

Nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor Anne Bystadhagen tlf 481 45 422

Mer info om skolen finner du her: http://gylandskole.no/ 

 

Voksenopplæringen:

Underviser i norsk for fremmedspråklige, samfunnsfag og grunnskole for voksne

Pr. dato ingen ledige stillinger.

Nærmere opplysninger, ta kontakt med rektor Svein Hobbesland tlf.:905 35 408.

Mer info om Voksenopplæringen finner du her: http://flekkefjordvo.no/

 

Søker bes prioritere ønsket arbeidssted i søknaden.

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Politiattest må fremlegges og den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist: 05.02.18