Miljøterapeut- Svege verksted

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

Miljøterapeut - Svege verksted

100 % stilling – 50 % fast og 50 % svangerskapsvikariat frem til april 2019

Stillingen er dagstilling – 37.5 t.uke

ID: 18/355

Søknadsfrist: 03.04.18

Svege Verksted er en arbeidsplass for mennesker med ulike hjelpebehov i alderen 19 år og oppover. Arbeidsplassen sitt hovedmål er å tilrettelegge meningsfulle arbeidsoppgaver for voksne med ulike funksjonsvansker. Det er for tiden 8,9 årsverk og 17 arbeidere som har sitt dagtilbud på Svege Verksted.

Det søkes etter

 • 3- årig helse- og sosialfaglig / pedagogisk utdanning.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Bistå avdelingsleder i å utvikle og opprettholde et meningsfullt dagtilbud til voksne med ulike hjelpebehov
 • Planlegge og tilrettelegge arbeidsoppgaver, sosial trening, planarbeid og individuell oppfølging
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidspartnere og hjelpeinstanser

Du må:

 • Være en pådriver med gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Ha engasjement og gode holdninger som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Ha evne til å motivere andre og skape vekst og utvikling.
 • Arbeider målrettet og systematisk
 • Være fleksibel
 • Ha evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Beherske data som arbeidsverktøy.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Fremlegge politiattest før tiltredelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Fordel om du har tidligere erfaring med brukergruppen.

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med:

Svein Hobbesland, tlf: 38 32 88 60 eller avdelingsleder Unni Svindland tlf: 38 32 45 49

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

 

Søknadsfrist: 03.04.18