Ledig stilling som undervisningsinspektør ved Søyland skole.

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Aktuelle

syland2Undervisningsinspektør
100 % fast stilling Søyland skole  fra 01.08.18

ID: 18/371

Søknadsfrist : 06.04.18

Stillingen som undervisningsinspektør ved Søyland skole er ledig for tiltredelse 01.08.2018. Det er tillagt 150 % administrasjon til skolen. Dette er fordelt på rektor, inspektør og kontorfullmektig. I tillegg har skolen en pedagogisk leder i SFO (100%).

Søyland skole har ca. 170 elever fordelt 1.- 4. trinn og 30 ansatte. SFO-ordningen har innmeldt ca. 120 elever. Etter 4. klasse flytter elevene over på Sunde skole. Skolen har et godt arbeidsmiljø og stabilt personale. Det arbeides målrettet med utvikling av skolen, både på det mellommenneskelige og faglige plan.

Skolens satsningsområder:

 • Læringsmiljø
 • Tidlig innsats/tilpasset opplæring
 • Klasseledelse
 • Vurdering for læring
 • Grunnleggende ferdigheter 
 • Uteliv og aktivitet i SFO 

 Til stillingen søker vi etter en person som:

 • Har relevant utdanning, samt undervisnings- og ledererfaring.
 • Er utviklingsorientert og motivert til å være med å utvikle skolen i tråd med felles visjoner og mål for sektoren.
 • Er en tydelig leder som har evnen til å kommunisere og få med seg hele skolen mot felles mål.
 • Er strukturert og har evnen til å arbeide selvstendig, og har evner og ferdigheter i forhold til administrasjon.
 • Har god IKT-kompetanse.
 • Kan fremlegge gyldig politiattest

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Rektor Ole Flåto tlf.: 482 48 515
Mer info om skolen finnes på skolens hjemmeside www.soylandskole.no

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 06.04.18