Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

ID 16/1629

Søknadsfrist 01.04.16 

Vi trenger:

 • Sykepleiere / Vernepleiere / andre m/3.årig helse og sos. Faglig eller ped. utdanning,
 • Helsefagarbeidere og assistenter. 
 • Studenter innen helse og sosial
 • Legestudenter

Tjørsvågheimen 

 • har små enheter med 8-12 beboere
 • Kjøkken
 • Vaskeri
 • Renhold

Hjemmebasert omsorgstjeneste

 • Sundeheimen  
 • Hjemmesykepleie m/nattpatrulje  
 • Hjemmehjelpsordning
 • Hidra omsorgssenter
 • Hjemmetjenesten Hidra
 • Dagsenter for demente

Tjenester for funksjonshemmede / Psykisk helsetjeneste/Tjeneste for mindreårige flyktninger:

 • Omsorg for utviklingshemmede
 • Barne- og ungdomsavlastning
 • Avlastningsbolig for voksne funksjonshemmede.
 • Bokollektiv for psykisk syke
 • Boffellesskap for mindreårige flyktninger  

Lønn:             

Sykepleie og vernepleie stud.   

Årslønn pr 01.05.16     

1. studie år           302.000,-           

2. studieår            321.400,-          

3. studieår            360.000,-                                        

Videregående Helse og sosial   
VK 1 - elever    kr 287.100,-      
VK 2 - elever    kr 302.000,-      

  For øvrig:     

 • Kommunen har bil til disposisjon for sommervikarer i hjemmesykepleien. Søkere må ha sertifikat.
 • Vikarer i hjemmehjelpstjenesten må disponere egen bil, godtgjør etter gjeldende satser. 
 • De fleste avd. har turnusordning.
 • Søker må være 18 år
 • Det må nå fremlegges politiattest på alle tjenesteområder
 • Vi ønsker at du skal arbeide lengst mulig og minimum 4 uker i ferieperioden.
 • Det er viktig at ønsker iht fridager/perioder er gjennomtenkt før du søker eller at dette event. avtales før du takker ja til å være ferievikar.  Det er et problem for kommunen at vikarer trekker seg eller krever spesielle friperioder atter at turnusen er satt opp.

Søknad:

Skriv da gjerne en prioritering hvor du ønsker å jobbe og perioden du kan jobbe.  Vi vil da prøve å oppfylle ditt ønske så langt det lar seg gjøre.     
Søknader som ikke er skrevet på skandinavisk språk vil ikke bli tatt i betraktning

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist: 01.04.17 

 

 

 

 • Miljøterapeut natt - Enhet for habilitering

  Miljøterapeut
  2 x ca 85 % faste stillinger i natteam
  Turnus natt med arbeid hver 3. helg
  ID: 17/976
  Frist: 06.09.17

  Les mer …
 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Prosjektstillinger for ungdom ved Tjørsvågheimen

  Helgestilling og sommerjobb for ungdom

  Vi har 3 stk ledige stillinger ved avdeling på Tjørsvågheimen i perioden sept. 2017 til og med sommer 2018

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Ledige helgestillinger på Tjørsvågheimen

  Helgestillinger
  for helsefagarbeider - Renholdere eller stipendstillinger for syke- vernepleie studenter 
  ID: 17/940

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Renholdere - Tjørsvågheimen

  Tjørsvågheimen har ledige  3 stillinger som renholder i avdeling fast og "fast vikar"

  Søkandsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeidere Tjørsvågheimen

  Helsefagarbeidere Tjørsvågheimen
  3 x 80 % stilling som fast vikar
  ID: 17/936
  Som fast vikar har du fast turnus, men dekker ulike vikariater el. ledige vakter. Det stiller krav til at du er fleksibel, både mht avdeling, og vakttyper. Eks. kan stillingen også dekke vikariater på natt.
  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeider - Enhet for habilitering

  Helsefagarbeider
  70 % vikariat i 1 år m. mulighet for fast
  ID: 17/941
  Stillingen har turnus kveld/natt med arbeid hver 3. helg
  Stillingsprosenten innehar ca 10 % ubunden tid
  Tiltredelse : Etter avtale

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …