Saksbehandler - Forvaltningsenheten, helse og omsorg.

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Vår medarbeider har søkt permisjon i 1 år og derfor er det ledig  
Saksbehandler, forvaltningsenheten
100 % vikariat 
ID: 17/270

Søknadsfrist: 24.03.17

Forvaltningsenheten i Helse og omsorg har ansvaret for alt av søknader, saksbehandling og tildeling av kommunale tjenester som er hjemlet i Helse- og omsorgs- tjenesteloven. I tillegg har vi tildeling av omsorgsboliger og kommunale dagtilbud. 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og tildeling av tjenester som omfattes av lov om Helse- og omsorgstjenester med hovedvekt på tjenester innen hjemmebasert omsorg, sykehjem, omsorgs-  boliger med heldøgns bemanning og dagtilbud.
 • Kartlegging, hjemmebesøk og samarbeidsmøter er en del av saksbehandlingen.
 • Tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, med helseforetak og med andre kommuner.

Krav til kvalifikasjoner:

 • 3 årig helse og sosialfaglig høyskole, fortrinnsvis sykepleier
 • Politiattest må fremlegges.

 Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig forvaltning. 
 • Kjennskap til helse- og omsorgstjenesteloven og tilhørende forskrifter.
 • Erfaring fra kommunal tjenesteyting innen helse og omsorgssektoren.

 Andre egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Anne Grøtteland på te.l:   48 19 15 18

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

 

Søknadsfrist : 24.03.17