Ledige stillinger i enhet for habilitering

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Enhet for habilitering  
har ledige stilling som vernepleier «fast vikar» og
vikariat som miljøterapeut.

Frist 01.04.17

Enhet for habilitering
inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.

Det er nå ledig følgende stillinger:

Vernepleier
100 % «Fast vika» stilling
ID: 17/296
Stillingen har turnus m/arbeid hver 3. helg

Kriterier for «fast vikar» stilling er som følger:
Til bruk i sykevikariater, midlertidige stillinger, sv. sk. vikariater etc.
Tilbys stilling med avtale om jobb i varierende turnuser og forskjellige tjenestesteder.
Er ansatt i ”hele” kommunen, og settes inn der det er behov.  Skal ha beskjed min 14.dager i forveien om videre turnus.

Tiltredelse etter avtale

Kvalifikasjonskrav :

 • Autorisert vernepleier,
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Erfaring innen tjenesteområdet er ønskelig
 • Dokumentert gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Beherske data som arbeidsverktøy
 • Fleksibel

Miljøterapeut
80% sv. skapsvikariat frem til 01.08.18
Turnus med arbeid hver 3. helg
ID: 17/297
Tiltredelse etter avtale

Kvalifikasjonskrav :

 • Helse og sosialfaglig høgskole, fortrinnsvis Vernepleier/sykepleier
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Erfaring innen tjenesteområdet er ønskelig
 • Dokumentert gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Beherske data som arbeidsverktøy

Ved ansettelse i stillingene ser vi etter en person som kan leve opp til våre verdier:

Redelig – Engasjert - Nyskapende

vil vi også legge stor vekt på interessen og motivasjonen for å jobbe med funksjonshemmede og personlig egenskaper som:

 • løsningsorientert
 • fleksibel og stabil
 • samarbeidsvillig
 • lojal
 • å kunne ha en åpen kommunikasjon
 • å kunne stå på litt ekstra i perioder

Forespørsel om stillingene kan rettes til:

Britt Monika Strømland mob. 94 52 14 07 eller Elisabeth Spikkeland mob. 46 88 92 02
Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll/MRSA der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 01.04.17