Vikarer - Hjemmebasert omsorg

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Hjemmesykepleien og Hidra omsorgsbase
trenger vikarer for snarlig tiltredelse og i sommerferien

 ID: 17/300

Frist:  01.04.17  

Hjemmesykepleien har for tiden et stort behov for vikarer til vikariater av kortere eller lengere varighet, men også for tilkalling. 

For å kunne jobbe i hjemmesykepleien trengs det personer med fagkompetanse som:

  • Sykepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Sykepleiestudenter

Du må også kunne fremlegge politiattest og beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi trenger også flere sommervikarer, både sykepleiere, hjelpepleiere, sykepleiestudenter og ufaglærte.

Sykepleiestudentene har spesialavlønning:

1 års student              302.000,-  163.59 pr time

2.års student               321.400,-  174.10 pr time

3 års student               360.000,-  195.01 pr time

Lønn for nyutdannet sykepleier er:

0-2 års ans. 373.700  + rekruteringstilskudd 41.900,-  (brutto årslønn 100 % stilling)
Grunnlønn 225,13 pr time                

Målet for hjemmesykepleien er at brukerne skal få bo i eget hjem så lenge som mulig, også ved alvorlig sykdom. Derfor kreves det at våre ansatte har faglig kompetanse siden flere av brukerne har store og sammensatte behov.

Hjemmesykepleien har ca 30 årsverk fordelt på ca 45 fast ansatte sykepleiere og helsefagarbeidere.

Vi kan tilby:

  • En jobb der du møter utfordringer i et hektisk men flott arbeidsmiljø
  • Nye og fine administrasjonslokaler
  • Dyktige ledere og kolleger

Har du spørsmål ang. å jobbe i hjemmesykepleien  ta kontakt med:
Hilde Steinberg 970 83 556
eller Elin Loga  908 52 418
Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler.  Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist :  01.04.17