Helgestillinger / Studentstillinger i enhet for hjemmetjenester

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Enhet for hjemmetjenester
har ledig flere faste helgestillinger 15 -20 % i Hjemmesykepleien, på Hidra og på Sundeheimen.
ID: 17/555
Søkandsfrist: 26.05.17

 Kvalifikasjonskrav :

 • Fortrinnsvis sykepleie - studenter, evt. vernepleie og andre studenter innen helse og sosialfag kan også søke.
 • Søkere må ha sertifikat for manuelt gir (gjelder ikke Sundeheimen)
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Erfaring innen omsorgstjeneste er ønskelig
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Beherske data som arbeidsverktøy
 • Må kunne jobbe selvstendig.

Flekkefjord kommune har spesialavlønning for sykepleie / vernepleie- studenter
Det kan gjøres avtale om  bonusordninger dersom studenten binder seg til å jobbe minimum 4 uker i sommerferien.

 Ved ansettelse i stillingene ser vi etter en person som kan leve opp til våre verdier:

Redelig – Engasjert – Nyskapende

Vi vil legge vekt på personlig egnethet, samt evne til å:

 • Takle utfordringer og finne gode løsninger.
 • Samarbeide
 • Se helheten
 • Ha en åpen kommunikasjon
 • Lytte

Forespørsel om stillingene kan rettes til:
Hilde Steinberg 970 83 556 eller Elin Loga 908 52 418 

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler

Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   

Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist :26.05.17