Sykepleiere til hjemmesykepleien

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Sykepleiere
2 x 100 % faste stillinger. Turnus dag/kveld med arbeid hver 3.helg.  
ID: 17/554

Tiltredelse snarest etter avtale

Frist:  26.05.17   

Hjemmesykepleien trenger din kompetanse enten du er nyutdannet eller har lang erfaring. Hos oss gjør vi hverandre gode ved å dele erfaringer og kompetanse.  Det vil være mange utfordringer og varierende oppdrag, som må løses selvstendig og i team.

Målet er at brukerne skal få bo i eget hjem så lenge som mulig, også ved alvorlig sykdom. Det kreves at våre ansatte har høy faglig kompetanse siden flere av brukerne har store og sammensatte behov.

Hjemmesykepleien har ca 30 årsverk fordelt på ca 45 fast ansatte sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø.

Vi prøver så godt vi kan å legge til rette for det som evt. kan passe for deg.

Synes du dette høres spennende, send inn din søknad eller ta kontakt for nærmere opplysninger.

Håper du finner stillingene interessante!

Krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Søker må ha sertifikat til bil med manuelt gir
 • Må kunne jobbe selvstendig.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Beherske data som arbeidsverktøy.

Ved ansettelse vil vi legge vekt på personlig egnethet, samt evne til å:

 • Takle utfordringer og finne gode løsninger.
 • Samarbeide
 • Se helheten
 • Ha en åpen kommunikasjon
 • Lytte
 • Være fleksibel og motivert.

Vi kan tilby:

 • En jobb der du møter utfordringer i et hektisk og flott arbeidsmiljø
 • Nye og fine administrasjonslokaler
 • Dyktige ledere og kolleger

Har du spørsmål ang. stillingen ta kontakt med Hilde Steinberg 970 83 556 eller Elin Loga Tlf.:  908 52 418

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler.  Hjemmebasert omsorg har spesialavlønning for sykepleiere med rekruteringstilskudd tilsvarende en lønn minimum 8 års ansiennitet og tilsvarende 10 år etter 4 år.
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 26.05.17