Renholdere - Tjørsvågheimen

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

tjrsvg1Tjørsvågheimen har ledige  3 stillinger som renholder i avdeling fast og "fast vikar"

Søkandsfrist: 30.08.17

 

Tjørsvågheimen sykehjem:  

Er et moderne sykehjem med 6 avdelinger for 12 -18 pasienter.

Målet er å skape et sykehjem som setter individuelt tilpasset pleie, faglig kvalitet og arbeidsglede i fokus.

I Mai 2017 ble Tjørsvågheimen sertifisert som livsgledesykehjem.  Det er vi stolte av, og opplever at våre pasienter har fått et bedre tilbud av høyere kvalitet.

Med dette følger ansvar for å skape gode opplevelser for DIN primærpasient. 

Initiativ, vilje og lojalitet ift hva det krever av deg som ansatt, vil være avgjørende for om nettopp du passer som ansatt hos oss.

Renholder Tjørsvågheimen


70 % fast stilling på D2 fra 01.09.17 
ID: 17/937

Stillingen er i turnus 35,5 t/uke og arbeid 5 av 12 helger.

60% fast stilling som «fast vikar»  01.09.17 
ID: 17/938

Stillingen er i turnus 35,5 t/uke med dagvakter og arbeid 5 av 12 helger.

70 % fast stilling som «fast vikar» 01.09.17
ID: 17/939

Stillingen er i turnus 35,5 t/uke med dagvakter og arbeid 5 av 12 helger.
Som fast vikar dekker du ulike ledige stillinger, og vakter. Det stiller krav til at du er fleksibel og kan flytte til ny avdeling på kort varsel.

Arbeidsoppgaver:

 • Rengjøring i henhold til rengjøringsrutinene på sykehjemmet.
 • Bistand ved måltider, enkel matlaging, servering og generelt renhold kjøkken.

Krav til stillingene:

 • Kravene til hygiene er store på helseinstitusjoner og det vil være viktig at stillingsinnehaveren er aktiv i forhold til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og viser evne til å følge vedtatte rutiner. 
 • D2 er kommunens korttidsavdeling, noe som krever omstillingsevne og fleksibilitet av alle som jobber der.
 • Fagbrev i renhold er en fordel, men personlig egnethet vil bli vektlagt mest.
 • Søker må kunne arbeide selvstendig og ta initiativ.
 • Søker må også beherske data som verktøy, og ha evne og vilje til å lære seg ulike programmer.
 • Gode samarbeidsevner og holdninger /væremåte som bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Gode norsk kunnskaper er en viktig forutsetning, i tillegg til interesse for å arbeide innen eldreomsorgen.
 • Dokumenterte norskkunnskaper skriftlig/ muntlig.

Kriterier for fast vikar er som følger:
Til bruk i sykevikariater, midlertidige stillinger, sv. sk. vikariater etc.
Tilbys stilling med avtale om jobb 5 av 12 helger ved behov. Er ansatt i ”hele” kommunen, og settes inn der det er behov.  Skal ha beskjed min 14.dager i forveien om videre tunus.

Et av livsgledekriteriene sykehjemmet skal oppfylle, er å skape hyggelige rammer rundt måltidet. Stillingsinnehaverene må derfor ta stort ansvar for at måltidene i avdelingen blir gode sosiale samlingspunkt for pasientene.

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med:
Ellen Barth Larsen tlf 945 32 868

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 30.08.17

 • Miljøterapeut natt - Enhet for habilitering

  Miljøterapeut
  2 x ca 85 % faste stillinger i natteam
  Turnus natt med arbeid hver 3. helg
  ID: 17/976
  Frist: 06.09.17

  Les mer …
 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Prosjektstillinger for ungdom ved Tjørsvågheimen

  Helgestilling og sommerjobb for ungdom

  Vi har 3 stk ledige stillinger ved avdeling på Tjørsvågheimen i perioden sept. 2017 til og med sommer 2018

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Ledige helgestillinger på Tjørsvågheimen

  Helgestillinger
  for helsefagarbeider - Renholdere eller stipendstillinger for syke- vernepleie studenter 
  ID: 17/940

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Renholdere - Tjørsvågheimen

  Tjørsvågheimen har ledige  3 stillinger som renholder i avdeling fast og "fast vikar"

  Søkandsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeidere Tjørsvågheimen

  Helsefagarbeidere Tjørsvågheimen
  3 x 80 % stilling som fast vikar
  ID: 17/936
  Som fast vikar har du fast turnus, men dekker ulike vikariater el. ledige vakter. Det stiller krav til at du er fleksibel, både mht avdeling, og vakttyper. Eks. kan stillingen også dekke vikariater på natt.
  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeider - Enhet for habilitering

  Helsefagarbeider
  70 % vikariat i 1 år m. mulighet for fast
  ID: 17/941
  Stillingen har turnus kveld/natt med arbeid hver 3. helg
  Stillingsprosenten innehar ca 10 % ubunden tid
  Tiltredelse : Etter avtale

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …