Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

Da kan du få en studentavtale hos oss!
Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
Da er du velkommen hos oss!

ID: 17/975

Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

Vi kan tilby deg:

Studentavtale, innenfor

Enhet for hjemmetjenester – hjemmesykepleie, omsorgsboliger

Enhet for sykehjem – korttidsavdeling, langtidsavdeling, psykiatri eller demensavdeling

Enhet for habilitering – ulike boliger for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser

Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse – boliger for unge enslige flyktninger eller innenfor rus/ psykisk helse

Spesialavlønning for syke-/vernepleierstudenter.

Bonusordning dersom studenten binder seg til arbeid i helger og minimum 4 uker av sommerferien.

God praksiserfaring til hjelp i studiene.

Kolleger med grunnverdiene: redelighet, engasjement og nyskapende.

Vi ønsker deg som:

 • viser ansvar og tar initiativ i arbeidet
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • har holdninger og væremåte som bidrar til godt arbeidsmiljø og god yrkesetikk
 • har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig (krav om dokumentasjon)

NB: Dersom du ønsker å jobbe innen hjemmesykepleie må du ha førerkort for bil med manuelt gir

I søknaden må du legge ved dokumentasjon på at du er under utdanning, navn og telefonnummer til referanser, samt føre opp i hvilken enhet du foretrekker å jobbe.

Vi holder søknadsfristen åpen fram til 31.12.17. Vi vurderer søkerne fortløpende, og tilbyr ansettelse dersom du ser ut til å passe i arbeid hos oss.

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : snarest, men helt frem til 31.12.17

 

 • Enhetsleder - Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse

  En av våre dyktige ledere har fått ny spennende jobb og vi søker derfor hennes etterfølger som
  enhetsleder i enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse.

  ID:  17/1361

  Frist:  07.12.17

  Les mer …
 • Kommunalsjef - Oppvekst og kultur

  Kommunalsjef Oppvekst og kultur
  Vikariat i perioden 01.02.18 til og med 30.07.19
  ID: 17/1333

  Frist: 08.12.17

  Les mer …
 • Ledig stilling for terapeut i bolig

  Miljøterapeut
  ca 80 % sva. skaps. vikariat frem til sept. 2018 i Sundegt. 41
  Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
  ID: 17/1343

  Frist: 29.11.17

  Les mer …
 • Ledig stilling - Fysioterapeut

  Fysioterapeut
  50 % fast stilling som fysioterapeut  2. gangs utlysning
  ID: 17/1341

  Frist: 01.12.17

  Les mer …
 • Ledig stilling for miljøterapeut

  Miljøterapeuter
  Enhet for habilitering har ledig 

  1 fast og et vikariat i bolig

  Frist 29.11.17

  Les mer …
 • Stilling ledig som pedagogisk psykologisk rådgiver

   PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVER

   - Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid omfatter både førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med spesielle opplæringsbehov. Sentrale oppgaver for PPT er både sakkyndig utredning og systemrettet/ forebyggende arbeid.

   Ved Lister PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver.

  De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.

   Vi søker en medarbeider som har:

  • Relevant utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ hovedfag/ mastergrad innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning
  • Annen, relevant høyere utdanning kan bli vurdert
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig, samt evne til å følge opp forvaltningsmessige krav til    skriftlighet vil bli vektlagt
  • Fleksibilitet, omstillingsevne og gode samarbeidsevner vil være nødvendig i jobben
  • Utredningskompetanse/ erfaring fra pedagogisk psykologisk sakkyndighetsarbeid vil være en fordel
  • Kompetanse/ erfaring/ interesse for veiledning, utviklingsrettet arbeid og kompetanseutviklingsarbeid i skole spesielt vil være en fordel
  • Erfaring fra/ god kjennskap til PPT og skole vil være en fordel

  Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker, like faglige utfordringer, ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt i team. Samtidig må du også kunne arbeide selvstendig og nøyaktig og tåle et høyt arbeidstempo. Vår organisasjon er i stadig utvikling, og det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer. Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen, og kontorplassering vil kunne bli endret ut i fra det til enhver tid gjeldende behov.

  Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt.

  Ved rekruttering internt i enheten vil annen stilling kunne bli ledig. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt annen stilling ved enheten.
  Lister-PPT kan tilby sine medarbeidere varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det fokuseres på faglig kvalitet, tverrfaglig samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling - noe som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte.

  Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
  Søker må ha sertifikat for personbil og disponere bil i tjenesten.

  For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

  Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

   Søknadsfrist: 13.10.2017

 • Stilling ledig som logoped

  LOGOPED

    - Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har et interkommunalt samarbeid i forhold til tjenester som Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Logopedi. Kommunene ønsker en logopedtjeneste som fungerer tett opp mot PPT. Blant annet gjennom felles ledelse og felles personalmøter/fagsamlinger, men som likevel skal være enn selvstendig tjeneste med Farsund kommune som vertskommune. Logopedtjenesten skal betjene brukere fra alle de 5 kommunene i samarbeidet, og det er ønskelig at tjenesten har både en behandlende og veiledende funksjon.

   Ved logopedtjenesten i Lister har vi ledig en 100 % fast stilling som logoped.

  Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge.

  Snarlig tiltredelse.

  Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:
  • Godkjent utdanning/sertifisering som logoped
  • Veiledningskompetanse og -erfaring vil være en fordel
  • Erfaring fra barnehage og/eller skole vil være en fordel
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig
  • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

  Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

  Regionen tilbyr deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, som kan gi gode utviklingsmuligheter.

  Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
  lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten.

  For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

  Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på
  www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

   Søknadsfrist: 13.10.2017

 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …