Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

Da kan du få en studentavtale hos oss!
Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
Da er du velkommen hos oss!

ID: 17/975

Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 01.06.18

Vi kan tilby deg:

Studentavtale, innenfor

Enhet for hjemmetjenester – hjemmesykepleie, omsorgsboliger

Enhet for sykehjem – korttidsavdeling, langtidsavdeling, psykiatri eller demensavdeling

Enhet for habilitering – ulike boliger for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser

Enhet for integrering, rehabilitering og psykisk helse – boliger for unge enslige flyktninger eller innenfor rus/ psykisk helse

Spesialavlønning for syke-/vernepleierstudenter.

Bonusordning dersom studenten binder seg til arbeid i helger og minimum 4 uker av sommerferien.

God praksiserfaring til hjelp i studiene.

Kolleger med grunnverdiene: redelighet, engasjement og nyskapende.

Vi ønsker deg som:

  • viser ansvar og tar initiativ i arbeidet
  • er fleksibel og har gode samarbeidsevner
  • har holdninger og væremåte som bidrar til godt arbeidsmiljø og god yrkesetikk
  • har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig (krav om dokumentasjon)

NB: Dersom du ønsker å jobbe innen hjemmesykepleie må du ha førerkort for bil med manuelt gir

I søknaden må du legge ved dokumentasjon på at du er under utdanning, navn og telefonnummer til referanser, samt føre opp i hvilken enhet du foretrekker å jobbe.

Vi holder søknadsfristen åpen fram til 01.06.18 Vi vurderer søkerne fortløpende, og tilbyr ansettelse dersom du ser ut til å passe i arbeid hos oss.

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : snarest, men helt frem til 01.06.18