Lister barnevern trenger en nestleder – er det deg?

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

lister barnevern logo.jpgTil å inngå i Lister barneverns lederteam trenger vi en foroverlent, innovativ, handlings-  og  løsningsorientert nestleder i 100% fast stilling.  

Frist: 20.09.17

NB: søknad sendes Farsund kommune

Kommunene Lyngdal, Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund har etablert et interkommunalt samarbeid kalt Lister Barnevern. Tjenesten har et innbyggertall på vel 33 900.  Farsund kommune er vertskommune for samarbeidet. Lister barnevern består av 36 årsverk fordelt på 40 ansatte. Av disse er 6 dyktige miljøarbeidere som utfører mye av vårt endringsarbeid i familiene. Lister barnevern er organisert i mottak - undersøkelse - tiltak - omsorg. I tillegg har Lister barnevern deltakelse i kjernegrupper for ungdommer. Vi har et målrettet endringsfokus og jobber med tidlig innsats.  Lister barnevern jobber med fagutvikling og deltar i BTI-prosjektet med fokus på tidlig intervensjon, bedre samordnet tjenester og foreldreinvolvering

En nestleders arbeidsoppgaver vil i all hovedsak være:

 • Bistå leder faglig og administrativt med spesielt fokus på kompleksiteten i oppfølging av barn under omsorg, samt tilrettelegging for bedre tverrfaglig samarbeid  
 • Delta sammen med enhetsleder på ulike møter
 • Personalansvar, herunder utvikle, etablere og drifte en helhetlig opplæringsplan for nyansatte og sykemeldingsoppfølging
 • Daglig ansvar for godkjenning av fri, ferie og sikring av nærvær
 • Ansvar for internkontroll, rapportering og statistikk
 • Ha fokus på fagutvikling og tiltaksutvikling i hht den varslede strukturreformen
 • Stedfortreder for enhetsleder

Det er et krav til stillingen at søkere har:

 • 3 årig høyskole/ universitetsutdanning, fortrinnsvis sosialfaglig utdanning
 • Barnevernsfaglig ledelseserfaring  
 • Evne til kreativitet
 • Er strukturert og målrettet
 • Er innovativ og har evne til å se muligheter og iverksette disse
 • Evne til å motivere ansatte i endrings- og utviklingsarbeidet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Ønskelig med økonomierfaring
 • God kjennskap til kommunesektoren

Vi søker en nestleder som kan tenke seg å jobbe med de utfordringer som ligger i barnevernfeltet, som kan inngå i forpliktende samarbeide med andre, som tar initiativ og kan jobbe selvstendig.

Vår nestleder må være bevisst egen innvirkning i et etablert arbeidsmiljø.

Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Den som søker må kunne være fleksibel,  tåle høyt arbeidspress og kunne stå i krevende endringsprosesser.

Personlig egnethet og forutsetning vil bli særlig vurdert.

Hva kan vi tilby?

 • Engasjerte, positive og løsningsorienterte ansatte
 • Høy kompetanse i personalet
 • Godt og trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Muligheter for spesialisering og faglig utvikling

Arbeidstakere ansettes på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  Farsund kommune har innført røykfri arbeidstid for alle sine ansatte. Søkere må kunne disponere egen bil i tjenesten.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Bodil W. Glomsheller på telefon 488 90 785.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger og informasjon om kommunen finnes på www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer medbringes ved innkalling til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

Søknadsfrist:  20.09.17

 

 • Ledig vikariat som helsefagarbeider 55%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.

  Det er nå ledig følgende:

  Helsefagarbeider
  55 % svangerskapsvikariat i Sunde gt 41
  ID: 17/1093      
  Stillingen har turnus dag/kveld/natt med arbeid hver 2. helg
  Tiltredelse: Etter avtale
  Søknadsfrist: 18.10.2017

  Les mer …
 • Ledig stilling som Avdelingsleder - 1.års vikariat 80%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.  Det er nå ledig følgende

  Avdelingsleder
  1 års vikariat
  80 % i Tjørsvågveien 16
  ID: 17/1090
  Arbeidstid: Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg.
  Søknadsfrist: 18.10.2017
   

  Les mer …
 • Ledig stilling som Avdelingsleder - 1.års vikariat 100%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.  Det er nå ledig følgende

  Avdelingsleder
  1 års vikariat
  100 % Søylandsveien 18a
  ID: 17/1089
  Arbeidstid: Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg.
  Søknadsfrist: 18.10.2017

  Les mer …
 • Miljøterapeuter - Enhet for habilitering

  Enhet for habilitering har ledig 1 fast og 2 lengre vikariater for miljøterapeut i bolig

  Frist: 04.10.17

  Les mer …
 • Avdelingsleder m/ personalansvar - Tjørsvågheimen

  90 % fast stilling ved avdeling AB1
  ID: 17/1052
  Turnus dagtid, med arbeid hver 3. helg.  Kontortid tilsvarende 1 dag pr uke.
  Frist: 04.10.17

  Les mer …
 • Sykepleier Tjørsvågheimen

  Sykepleier
  100 % fast stilling.  
   ID: 17/1053
  Turnus, med arbeid hver 3. helg.
  (Vernepleiere er velkommen til å søke)
  Frist: 04.10.17

  Les mer …
 • Ledig 100% fast stilling som miljøterapeut, i tiltaksteam - Lister barnevern

  Tiltaksteam består i dag av 6 miljøterapeuter, 2 ettervernskonsulenter og en leder.
  Lister barnevern ønsker en tidlig innsats i barns liv for å forebygge skjevutvikling. Dette er et fagfelt i stadig utvikling og det er nødvendig å bygge på relevant kompetanse. Det overordnede målet er å styrke barn og unges oppvekstmiljø slik at en unngår uønskede flyttinger ut av hjemmet og nærmiljøet. Økt kompetanse og tilgjengelighet er sentralt i denne styrkingen.

  Frist: 20.09.17
  NB:  Søknad sendes Farsund kommune

  Les mer …
 • Barnevernkurator – Lister barnevern

  Ved Lister barnevern har vi ledig ett årsvikariat i 100% stilling som kontaktperson.
  Frist : 20.09.17

  NB: Søknad sendes Farsund kommune

  Les mer …
 • Lister barnevern trenger en nestleder – er det deg?

  Til å inngå i Lister barneverns lederteam trenger vi en foroverlent, innovativ, handlings-  og  løsningsorientert nestleder i 100% fast stilling.  

  Frist: 20.09.17

  NB: søknad sendes Farsund kommune

  Les mer …
 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …