Avdelingsleder m/ personalansvar - Tjørsvågheimen

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

tjrsvg190 % fast stilling ved avdeling AB1
ID: 17/1052
Turnus dagtid, med arbeid hver 3. helg.  Kontortid tilsvarende 1 dag pr uke.
Frist: 04.10.17

Tjørsvågheimen sykehjem:
Er et moderne sykehjem med 6 avdelinger for 12 -18 pasienter.
Målet er å skape et sykehjem som setter individuelt tilpasset pleie, faglig kvalitet og arbeidsglede i fokus.
I Mai 2017 ble Tjørsvågheimen sertifisert som livsgledehjem.  Det er vi stolte av, og opplever at våre pasienter har fått et bedre tilbud av høyere kvalitet. 
Initiativ, vilje og lojalitet ift hva det krever av deg som ansatt, vil være avgjørende for om nettopp du passer som ansatt på vårt livsgledehjem.

AB1 er avdeling med 18 pasienter, hovedsakelig med demens og psyiatriproblematikk.  

Avdelingsleder med personalansvar inngår i lederteam med avdelingsleder med faglig ansvar, der sykepleie har det sykepleiefaglige ansvaret for pasientbehandlingen.

Kommunen har vikarsentral og Notus turnussystem.

Nærmeste overordnede er enhetsleder. Det er etablert faste møterutiner for lederne.

Til å være med oss videre i livsgledearbeidet ønsker vi nye personalleder som:

 • Ønsker å arbeide innen eldreomsorgen.
 • Trives med pasientrettet arbeid

Arbeidsoppgaver

 

 • Sammen med avdelingsleder med faglig ansvar, lede den daglige driften i avdelingen.
 • Følge opp vedtatte rutiner i forhold til personal – turnus - ferieplanlegging
 • Økonomikontroll i forhold til lønn i egen avdeling
 • Personalansvar for helsefagarbeidere og assistenter i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider / Sykepleier el. Vernepleier
 • Det er nødvendig med solid praksis fra pasientrettet arbeid i Norge.
 • Det er en fordel med ledererfaring - videreutdanning – evt. erfaring fra tillitsvalgtarbeid, men er ikke et krav, da opplæring vil bli gitt.

Det vil i vurderingen bli lagt avgjørende vekt på personlig egenskaper som:

 • Evne til å støtte og motivere ansatte.
 • Gode samarbeidsevner, med holdninger og væremåte som bidrar til godt arbeidsmiljø og god yrkesetikk
 • Trives med utfordringer
 • Evne og mot både til å lytte til ansattes behov og kunne stå for omstridte beslutninger.
 • Har fokus på å finne løsninger på utfordringer.
 • Evne til struktur og planlegging.
 • God skriftlig framstillingsevne.
 • Fortrolig og lærevillig i forhold til nødvendige IKT verktøy.

For nærmere informasjon om stillingen kan enhetsleder

Ellen Barth Larsen kontaktes på tlf.: 945 32 868

 Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler

Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 04.10.17

 

 • Ledig vikariat som helsefagarbeider 55%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.

  Det er nå ledig følgende:

  Helsefagarbeider
  55 % svangerskapsvikariat i Sunde gt 41
  ID: 17/1093      
  Stillingen har turnus dag/kveld/natt med arbeid hver 2. helg
  Tiltredelse: Etter avtale
  Søknadsfrist: 18.10.2017

  Les mer …
 • Ledig stilling som Avdelingsleder - 1.års vikariat 80%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.  Det er nå ledig følgende

  Avdelingsleder
  1 års vikariat
  80 % i Tjørsvågveien 16
  ID: 17/1090
  Arbeidstid: Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg.
  Søknadsfrist: 18.10.2017
   

  Les mer …
 • Ledig stilling som Avdelingsleder - 1.års vikariat 100%

  Enhet for habilitering
  inngår som en tjeneste under Helse & Velferd, og har ca. 200 ansatte og 115 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger og eller en psykisk lidelse. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sosiale ferdigheter, samt alternativer til utfordrende atferd. Tjenesten omfatter også støttekontakt og avlastning for barn- og voksne.  Det er nå ledig følgende

  Avdelingsleder
  1 års vikariat
  100 % Søylandsveien 18a
  ID: 17/1089
  Arbeidstid: Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg.
  Søknadsfrist: 18.10.2017

  Les mer …
 • Miljøterapeuter - Enhet for habilitering

  Enhet for habilitering har ledig 1 fast og 2 lengre vikariater for miljøterapeut i bolig

  Frist: 04.10.17

  Les mer …
 • Avdelingsleder m/ personalansvar - Tjørsvågheimen

  90 % fast stilling ved avdeling AB1
  ID: 17/1052
  Turnus dagtid, med arbeid hver 3. helg.  Kontortid tilsvarende 1 dag pr uke.
  Frist: 04.10.17

  Les mer …
 • Sykepleier Tjørsvågheimen

  Sykepleier
  100 % fast stilling.  
   ID: 17/1053
  Turnus, med arbeid hver 3. helg.
  (Vernepleiere er velkommen til å søke)
  Frist: 04.10.17

  Les mer …
 • Ledig 100% fast stilling som miljøterapeut, i tiltaksteam - Lister barnevern

  Tiltaksteam består i dag av 6 miljøterapeuter, 2 ettervernskonsulenter og en leder.
  Lister barnevern ønsker en tidlig innsats i barns liv for å forebygge skjevutvikling. Dette er et fagfelt i stadig utvikling og det er nødvendig å bygge på relevant kompetanse. Det overordnede målet er å styrke barn og unges oppvekstmiljø slik at en unngår uønskede flyttinger ut av hjemmet og nærmiljøet. Økt kompetanse og tilgjengelighet er sentralt i denne styrkingen.

  Frist: 20.09.17
  NB:  Søknad sendes Farsund kommune

  Les mer …
 • Barnevernkurator – Lister barnevern

  Ved Lister barnevern har vi ledig ett årsvikariat i 100% stilling som kontaktperson.
  Frist : 20.09.17

  NB: Søknad sendes Farsund kommune

  Les mer …
 • Lister barnevern trenger en nestleder – er det deg?

  Til å inngå i Lister barneverns lederteam trenger vi en foroverlent, innovativ, handlings-  og  løsningsorientert nestleder i 100% fast stilling.  

  Frist: 20.09.17

  NB: søknad sendes Farsund kommune

  Les mer …
 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …