Sykepleiere/Vernepleiere til Enhet for Hjemmetjenester

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger enheten flere sykepleiere /vernepleiere.
Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

ID: 17/1181
Tiltredelse snarest etter avtale

Frist: 30.10.17 

Vi trenger din kompetanse enten du er nyutdannet eller har lang erfaring. Hos oss gjør vi hverandre gode ved å dele erfaringer og kompetanse.  Det vil være mange utfordringer og varierende oppdrag, som må løses selvstendig og i team.

Målet er at brukerne skal få bo i eget hjem så lenge som mulig, også ved alvorlig sykdom. Det kreves at våre ansatte har høy faglig kompetanse siden flere av brukerne har store og sammensatte behov.

Enheten har ca. 65 årsverk fordelt på ca 100 fast ansatte sykepleiere, og helsefagarbeidere og assistenter.

Vi prøver så godt vi kan å legge til rette for det som evt. kan passe for deg.  Om du ønsker å jobbe deltid eller full stilling.

Synes du dette høres spennende ut, send oss din søknad eller ta kontakt for nærmere opplysninger.

Håper du finner stillingene interessante og spennende.

 

Krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Søker må ha sertifikat til bil med manuelt gir
 • Må kunne jobbe selvstendig.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Beherske data som arbeidsverktøy.

Ved ansettelse i stillingene ser vi etter en person som kan leve opp til våre verdier:

Redelig – Engasjert – Nyskapende

Vi vil legge vekt på personlig egnethet, samt evne til å:

 • Takle utfordringer og finne gode løsninger.
 • Samarbeide
 • Se helheten
 • Ha en åpen kommunikasjon
 • Lytte
 • Være fleksibel og motivert.

Vi kan tilby:

 • En jobb der du møter utfordringer i et hektisk og flott arbeidsmiljø
 • Nye og fine administrasjonslokaler
 • Dyktige ledere og kolleger
 • Lønn:
 • Det gis et rekrutteringstilskudd knyttet til sykepleiere ved Tjørsvågheimen og Hjemmebaserte tjenester. Tilskuddet gis som et kronetillegg på toppen av grunnlønnen jfr. egen tabell. Tilskuddet knyttes opp til den enkeltes stillingsstørrelse.
 • Tabell pr 01.07.17
 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Garantilønn

376.200

383.700

391.200

396.200

418.100

438.300

456 500

Rekrutterings-tilskudd

41.900

34.400

47.100

42.100

20.200

0

0

Sum samlet årslønn

418.100

418.100

438.300

438.300

438.300

438.300

456 500

Har du spørsmål ang. stillingen ta kontakt med Hilde Steinberg, tlf. 970 83 556,
Elin Loga tlf.:  908 52 418 eller Liv Karen Snerthammer 468 89 522.


Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler.  Hjemmebasert omsorg har spesialavlønning for sykepleiere med rekruteringstilskudd tilsvarende en lønn minimum 8 års ansiennitet og tilsvarende 10 år etter 4 år.

Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 30.10.17

 

 

 • Miljøarbeider - Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

  Miljøarbeider
  95 % sykevikariat i 6 mnd med mulighet for forlengelse.
  Turnus i hovedsak kveld / natt med arbeid hver 4. helg.
  ID: 17/1217
  Tiltredelse: Så raskt som mulig.

  Frist:  07.11.17

  Les mer …
 • Miljøterapeut - Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

  Miljøterapeut  
  100 % stilling i 12 mnd

  Turnus dag / kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/1214

  Tiltredelse: snarest
  Frist: 01.11.17

  Les mer …
 • Ledig stilling - Medarbeider til Vikarsentralen

  Personal og organisasjonsutvikling har ledig

  100 % stilling som medarbeider ved Vikarsentralen  

  (60% vikariat og 40 % fast)

  ID: 17/1215

  Søkandsfrist: 01.11.17

   

  Les mer …
 • Ledig stilling - Helsesøster

  Oppvekst og kompetanse, helsestasjonen har ledig stilling som
  Helsesøster
  100 % fast stilling fra og med 15.01.18
  ID: 17/1206
  Frist: 01.11.17

  Les mer …
 • Sykepleiere/Vernepleiere til Enhet for Hjemmetjenester

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger enheten flere sykepleiere /vernepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/1181
  Tiltredelse snarest etter avtale

  Frist: 30.10.17 

  Les mer …
 • Ledig stilling som pedagogisk leder i Sira barnehage 1.års vikariat

  Pedagogisk leder ID 17/1179

  Søknadsfrist 25.10.2017

  Les mer …
 • Fysioterapeut 50 % fast stilling i Kommunehelsetjenesten

  Fysioterapeut

  50 % fast stilling som fysioterapeut i hverdagsrehabiliteringsteam

  ID: 17/1155
  Frist: 25.10.17

  Les mer …
 • Stilling ledig som pedagogisk psykologisk rådgiver

   PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVER

   - Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid omfatter både førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med spesielle opplæringsbehov. Sentrale oppgaver for PPT er både sakkyndig utredning og systemrettet/ forebyggende arbeid.

   Ved Lister PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver.

  De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.

   Vi søker en medarbeider som har:

  • Relevant utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ hovedfag/ mastergrad innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning
  • Annen, relevant høyere utdanning kan bli vurdert
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig, samt evne til å følge opp forvaltningsmessige krav til    skriftlighet vil bli vektlagt
  • Fleksibilitet, omstillingsevne og gode samarbeidsevner vil være nødvendig i jobben
  • Utredningskompetanse/ erfaring fra pedagogisk psykologisk sakkyndighetsarbeid vil være en fordel
  • Kompetanse/ erfaring/ interesse for veiledning, utviklingsrettet arbeid og kompetanseutviklingsarbeid i skole spesielt vil være en fordel
  • Erfaring fra/ god kjennskap til PPT og skole vil være en fordel

  Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker, like faglige utfordringer, ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt i team. Samtidig må du også kunne arbeide selvstendig og nøyaktig og tåle et høyt arbeidstempo. Vår organisasjon er i stadig utvikling, og det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer. Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen, og kontorplassering vil kunne bli endret ut i fra det til enhver tid gjeldende behov.

  Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt.

  Ved rekruttering internt i enheten vil annen stilling kunne bli ledig. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt annen stilling ved enheten.
  Lister-PPT kan tilby sine medarbeidere varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det fokuseres på faglig kvalitet, tverrfaglig samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling - noe som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte.

  Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
  Søker må ha sertifikat for personbil og disponere bil i tjenesten.

  For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

  Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

   Søknadsfrist: 13.10.2017

 • Stilling ledig som logoped

  LOGOPED

    - Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har et interkommunalt samarbeid i forhold til tjenester som Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Logopedi. Kommunene ønsker en logopedtjeneste som fungerer tett opp mot PPT. Blant annet gjennom felles ledelse og felles personalmøter/fagsamlinger, men som likevel skal være enn selvstendig tjeneste med Farsund kommune som vertskommune. Logopedtjenesten skal betjene brukere fra alle de 5 kommunene i samarbeidet, og det er ønskelig at tjenesten har både en behandlende og veiledende funksjon.

   Ved logopedtjenesten i Lister har vi ledig en 100 % fast stilling som logoped.

  Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge.

  Snarlig tiltredelse.

  Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:
  • Godkjent utdanning/sertifisering som logoped
  • Veiledningskompetanse og -erfaring vil være en fordel
  • Erfaring fra barnehage og/eller skole vil være en fordel
  • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig
  • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

  Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

  Regionen tilbyr deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, som kan gi gode utviklingsmuligheter.

  Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
  lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten.

  For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

  Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på
  www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

   Søknadsfrist: 13.10.2017

 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …