Ledig stilling som helsefagarbeider ved Tjørsvågheimen

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

tjrsvg1Helsefagarbeider
2 x 80 % «fast vikar» stillinger.  
 ID: 17/1500
Turnus, med arbeid 5 av 12 helger.
Søknadsfrist: 03.01.17

 Tjørsvågheimen sykehjem:

Er et moderne sykehjem med 6 avdelinger for 12 -18 pasienter.
Målet er å skape et sykehjem som setter individuelt tilpasset pleie, faglig kvalitet og arbeidsglede i fokus.
I Mai 2017 ble Tjørsvågheimen sertifisert som livsgledehjem.  Det er vi stolte av, og opplever at våre pasienter har fått et bedre tilbud av høyere kvalitet. 
Initiativ, vilje og lojalitet ift hva det kreves av deg som ansatt, vil være avgjørende for om nettopp du passer som ansatt på vårt livsgledehjem.      

Tjørsvågheimen er et stort sykehjem med ulike langtidsavdelinger i tillegg til korttidsavdelingen.
Vi er et sykehjem «i tiden» med fine lokaler og godt utstyr.
Vi opplever et godt faglig miljø uke. Vi har ansatte med ulike videreutdanninger, som gjerne deler av sin kunnskap.
Dine framtidige kolleger består av både helsefagarbeidere, assistenter og sykepleiere.
At du trives med å jobbe med ulike yrkesgrupper er en stor fordel.
Respekt for hverandres arbeidsområder, samt en innstilling der vi hjelper hverandre vil være
avgjørende for å kunne videreføre det gode arbeidsmiljøet.

Kvalifikasjoner:

  • Helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider
  • Har erfaring fra pasientrettet arbeid i Norge.
  • Kan dokumentere gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi ønsker at du:

  • stiller krav til egne faglige ferdigheter
  • med engasjement og gode holdninger bidrar til et godt arbeidsmiljø.
  • kan jobbe selvstendig og være løsningsorientert
  • kan takle omstillinger
  • ønsker å delta i vårt videre arbeid med livsglede i fokus

Disse stillingene har kriterier for «fast vikar» stillinger. 

Kriterier er som følger:

Til bruk i sykevikariater, midlertidige stillinger, sv. sk. vikariater etc.

Tilbys stilling med avtale om jobb 5 av 12 helger ved behov.

Er ansatt i ”hele” kommunen, og settes inn der det er behov.  Skal ha beskjed min 14.dager i forveien om videre turnus.

For nærmere informasjon om stillingen kan enhetsleder

Ellen Barth Larsen kontaktes på tlf.: 945 32 868

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist :  03.01.18