Ledig stilling som sykepleier på Tjørsvågheimen

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

tjrsvg1Sykepleier
100 % fast stilling.  
 ID: 17/1491
Turnus, med arbeid hver 3. helg.
(Vernepleiere er velkommen til å søke)
Søknadsfrist: 03.01.17

 Tjørsvågheimen sykehjem:

Er et moderne sykehjem med 6 avdelinger for 12 -18 pasienter.
Målet er å skape et sykehjem som setter individuelt tilpasset pleie, faglig kvalitet og arbeidsglede i fokus.
I Mai 2017 ble Tjørsvågheimen sertifisert som livsgledehjem.  Det er vi stolte av, og opplever at våre pasienter har fått et bedre tilbud av høyere kvalitet. 
Initiativ, vilje og lojalitet ift hva det kreves av deg som ansatt, vil være avgjørende for om nettopp du passer som ansatt på vårt livsgledehjem.      

Tjørsvågheimen er et stort sykehjem med ulike langtidsavdelinger i tillegg til korttidsavdelingen.
Vi er et sykehjem «i tiden» med fine lokaler og godt utstyr.
Vi opplever et godt sykepleiefaglig miljø med faste sykepleiemøter hver 6. uke. Vi har
ansatte med ulike videreutdanninger, som gjerne deler av sin kunnskap.
På kveld, helg og natt organiserer vi driften ved at en sykepleier går «på toppen» med overordnet ansvar, det betyr at du alltid har en sykepleier å rådføre deg med.

Sykepleierne jobber hver 3. helg, men har IKKE 3-delt turnus uten at det er et ønske fra deg.
Vi forsøker og legger til rette for ferieavvikling og fri etter dine ønsker, men selvsagt innenfor rimelighetens grenser, der driften selvfølgelig går først.
Dine framtidige kolleger består av både helsefagarbeidere, assistenter og sykepleiere.
At du trives med å jobbe med ulike yrkesgrupper er en stor fordel.
Respekt for hverandres arbeidsområder, samt en innstilling der vi hjelper hverandre vil være avgjørende for å kunne videreføre det gode arbeidsmiljøet.

Kvalifikasjoner:

  • Har norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier
  • Har erfaring fra pasientrettet arbeid i Norge.
  • Kan dokumentere gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi ønsker at du:

  • stiller krav til egne faglige ferdigheter
  • med engasjement og gode holdninger bidrar til et godt arbeidsmiljø.
  • kan jobbe selvstendig og være løsningsorientert
  • kan takle omstillinger
  • ønsker å delta i vårt videre arbeid med livsglede i fokus

Lønn:

Det gis et rekrutteringstilskudd knyttet til sykepleiere ved Tjørsvågheimen og Hjemmebaserte tjenester. Tilskuddet gis som et kronetillegg på toppen av grunnlønnen jfr. egen tabell. Tilskuddet knyttes opp til den enkeltes stillingsstørrelse.

Tabell pr 01.07.17

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Garantilønn

376.200

383.700

391.200

396.200

418.100

438.300

456 500

Rekrutterings-tilskudd

41.900

34.400

47.100

42.100

20.200

0

0

Sum samlet årslønn

418.100

418.100

438.300

438.300

438.300

460.000

470 000

For nærmere informasjon om stillingen kan enhetsleder

Ellen Barth Larsen kontaktes på tlf.: 945 32 868

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist :  03.01.18