Sommerjobb innen Helse og Omsorg 2018

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

Flekkefjord kommune, helse og omsorg søker etter ferievikarer til:
Enhet for sykehjem , Enhet for Hjemmetjenester, Ehhet for habilitering, Enhet for intergrering, rehabilitering og psykiske helse
i perioden uke 25 t.o.m. uke 32
Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig. 

ID 17/1565

Søknadsfrist 15.04.16

Vi trenger:

 • Sykepleiere / Vernepleiere / andre m/3.årig helse og sos. Faglig eller ped. utdanning,
 • Helsefagarbeidere og assistenter. 
 • Studenter innen helse og sosial
 • Legestudenter

 Enhet for sykehjem - Tjørsvågheimen 

 • har små enheter med 8-12 beboere
 • Kjøkken
 • Vaskeri
 • Renhold

Enhet for hjemmetjenester

 • Sundeheimen  
 • Hjemmesykepleie m/nattpatrulje  
 • Hjemmehjelpsordning
 • Hidra omsorgssenter
 • Hjemmetjenesten Hidra
 • Dagsenter for demente

Enhet for habilitering / Enhet for intergrering, rehabilitering, og psykisk helse:

 • Omsorg for utviklingshemmede
 • Barne- og ungdomsavlastning
 • Avlastningsbolig for voksne funksjonshemmede.
 • Bokollektiv for psykisk syke
 • Boffellesskap for mindreårige flyktninger  

Lønn:             

Sykepleie og vernepleie stud.   
Årslønn pr 01.05.17      

 1. studie år           308.500,-           
 2. studieår            327.900,-          
 3. studieår            366.500,-                                        

                                     

Videregående Helse og sosial   
VK 1 - elever    kr 293.600,-      
VK 2 - elever    kr 308.00,-      

  For øvrig:     

 • Kommunen har bil til disposisjon for sommervikarer i hjemmesykepleien. Søkere må ha sertifikat.
 • Vikarer i hjemmehjelpstjenesten må disponere egen bil, godtgjør etter gjeldende satser. 
 • De fleste avd. har turnusordning.
 • Søker må være 18 år
 • Søknader på annet språk en Norsk/skandinavisk vil ikke bli vutrdert
 • Det må nå fremlegges politiattest på alle tjenesteområder
 • Vi ønsker at du skal arbeide lengst mulig og minimum 4 uker i ferieperioden.
 • Det er viktig at ønsker iht fridager/perioder er gjennomtenkt før du søker eller at dette event. avtales før du takker ja til å være ferievikar.  Det er et problem for kommunen at vikarer trekker seg eller krever spesielle friperioder atter at turnusen er satt opp.
 • Søkandene vil bli vurdert fortløpende og tilbud vil bli sendt ut.

 

Søknad: 

Skriv da gjerne en prioritering hvor du ønsker å jobbe og perioden du kan jobbe.  Vi vil da prøve å oppfylle ditt ønske så langt det lar seg gjøre.     
Søknader som ikke er skrevet på skandinavisk språk vil ikke bli tatt i betraktning

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist: 15.04.18