Sykepleierstillinger hovedsakelig på natt i hjemmesykepleien

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Sykepleier
Vi har ledig 2 faste stillinger i hjemmesykepleien med arbeid hovedsakelig på natt. Stillingsstørrelse kan tilpasses. Turnus med arbeid hver 3. helg. Det gis ekstra lønnsvirkemidler forbindelse med arbeid på natt.
ID: 18/123

Tiltredelse snarest etter avtale

Frist: 22.02.18 

Vi trenger din kompetanse enten du er nyutdannet eller har lang erfaring. Hos oss gjør vi hverandre gode ved å dele erfaringer og kompetanse.  Det vil være mange utfordringer og varierende oppdrag, som må løses selvstendig og i team.

Målet er at brukerne skal få bo i eget hjem så lenge som mulig, også ved alvorlig sykdom. Det kreves at våre ansatte har høy faglig kompetanse siden flere av brukerne har store og sammensatte behov.

Enheten har ca. 65 årsverk fordelt på ca 100 fast ansatte sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Vi prøver så godt vi kan å legge til rette turnus som kan passe for deg. Stillingsstørrelse kan tilpasses. Synes du dette høres spennende ut, send oss din søknad eller ta kontakt for nærmere opplysninger.

 

Krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra arbeid norsk helsevesen.
 • Søker må ha sertifikat til bil med manuelt gir
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Beherske data som arbeidsverktøy.

Ved ansettelse i stillingene ser vi etter en person som kan leve opp til våre verdier:

Redelig – Engasjert – Nyskapende

Vi vil legge vekt på personlig egnethet, samt evne til å:

 • Takle utfordringer og finne gode løsninger.
 • Samarbeide
 • Se helheten
 • Ha en åpen kommunikasjon
 • Lytte
 • Være fleksibel og motivert.

Vi kan tilby:

 • En jobb der du møter utfordringer i et hektisk og flott arbeidsmiljø
 • Nye og fine administrasjonslokaler
 • Dyktige ledere og kolleger
 • Lønn:
 • Det gir ekstra godtgjøring for å jobbe på natt; 20.000,- pr år for mer enn 60% stilling på natt, og 10.000,- for nattstillinger under 60%.
 • Kvelds/natt-tillegg for hele nattevakten.
 • Det gis et rekrutteringstilskudd knyttet til sykepleiere ved Tjørsvågheimen og i Enhet for hjemmetjenester. Tilskuddet gis som et kronetillegg på toppen av grunnlønnen jfr. egen tabell. Tilskuddet knyttes opp til den enkeltes stillingsstørrelse.
 • Tabell pr 01.07.17
 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Garantilønn

376.200

383.700

391.200

396.200

418.100

438.300

456 500

Rekrutterings-tilskudd

41.900

34.400

47.100

42.100

20.200

0

0

Sum samlet årslønn

418.100

418.100

438.300

438.300

438.300

460.000

470.000

Har du spørsmål ang. stillingen ta kontakt med Hilde Steinberg, tlf. 970 83 556,
Elin Loga tlf.:  908 52 418 eller Liv Karen Snerthammer 468 89 522.


Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler.  Hjemmebasert omsorg har spesialavlønning for sykepleiere med rekruteringstilskudd tilsvarende en lønn minimum 8 års ansiennitet og tilsvarende 10 år regulativlønn etter 4 år.

Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 22.02.18