Personalleder i Enhet for habilitering

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Personalleder
100% fast stilling
ID: 18/145
Søknadsfrist: 22.02.18

 En av våre dyktige ledere har fått ny spennende jobb og vi søker derfor hennes etterfølger som personalleder i enhet for habilitering..

Enhet for habilitering inngår som en tjeneste under Helse og velferd og har ca. 100 brukere. Tjenesten gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med ulike funksjonshemminger. Tjenesten innebærer habilitering innenfor dagliglivets ferdigheter.

Enheten består av ti avdelinger. Totalt er det ca. 110 årsverk og ca. 170 ansatte. Personalleder vil samarbeide tett med og være nærmeste leder for avdelingslederne.

Personalleder deltar sammen med fagledere i enhetsleders ledergruppe som har et felles ansvar for å:

 • sørge for optimalt tjenestetilbud innenfor tilgjengelige ressurser, og i samsvar med faglige anbefalinger, lover og forskrifter
 • utarbeide og utvikle felles retning og mål for tjenesten
 • sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i tjenesten
 • skape engasjement hos ledere og ansatte i tjenesten
 • støtte, veilede og utfordre ledere og ansatte i arbeidet med utforming og implementering av felles mål og tiltak
 • være en pådriver for HMS arbeidet i tjenesten, med hovedfokus på nærværsarbeid.

Personalleder må evne å samarbeide på tvers av nivå, tjenester og enheter. Det er avgjørende at den som ansettes har gode lederegenskaper og evne til å tenke nye løsninger og videreutvikle en tjeneste i stadig omstilling.

Vi søker en leder som er både redelig, engasjert og nyskapende.

Arbeidsoppgaver/ansvar:

Lede, organisere, koordinere og utvikle tjenesten i samsvar med krav om faglig forsvarlighet og i tråd med kommunens visjoner og overordnede mål.

 • Personalansvar – HMS arbeid, rekruttering, kompetanse
 • Sikre - god ressursutnyttelse innenfor økonomiske rammer på tvers av tjenesten
 • Være pådriver for internkontroll, fag- og kvalitetsutvikling
 • Være pådriver for kompetansehevings-, utviklings- og omstillingsprosesser
 • Samarbeide med tillitsvalgte og verneombud
 • Bistå andre personalansvarlige innenfor tjenesten

Krav til kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 årig universitets- eller høyskoleutdanning innenfor administrasjon /HR
 • Fortrinnsvis tilleggsutdannelse i administrasjon og ledelse
 • Erfaring fra fagområder i enheten er ønskelig.
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper

 Øvrige egenskaper vil bli vektlagt:

 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Gode IKT kunnskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å samle og engasjere

Arbeidssted er Flekkefjord kommune. Det vil bli en gjennomgang av lederstrukturen i Helse og velferd.

Søker må disponere egen bil.  

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Elisabeth Spikkeland  tlf.: 46 88 92 02 eller personalleder Britt Monika Strømland tlf.: 94 52 14 07

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 22.02.18