Tjenestekonsulent/saksbehandler - Forvaltningsenheten i helse- og omsorg

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Tjenestekonsulent / saksbehandler 

100 %  fast stilling – Dagstilling 37.5 t uke

ID: 18/342

Søknadsfrist: 20.03.18

Forvaltningsenheten i Helse og omsorg har ansvaret for alt av søknader, saksbehandling og tildeling av de kommunale tjenester som er hjemlet i Helse- og omsorgs- tjenesteloven. I tillegg har vi tildeling av omsorgsboliger og kommunale dagtilbud.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og tildeling av tjenester innen Helse og omsorgstjenesteloven med hovedvekt på tjenester innen hjemmebasert omsorg, sykehjem, omsorgs- boliger med heldøgns bemanning og dagtilbud

Kartlegging, hjemmebesøk og samarbeidsmøter er en del av saksbehandlingen. 

 • Faglig samarbeid innad i kommunen, med helseforetak og med andre kommuner.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Erfaring og kjennskap til kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.
 • Erfaring fra saksbehandling

Det vil bli lagt vekt på:

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å møte utfordringer positivt, kreativt og redelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Fleksibilitet
 • Erfaring fra møteledelse

Personlige egnethet vil bli vektlagt

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Anne Grøtteland  Tlf.:  481 91 518

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 20.03.18