Enhet for Hjemmetjenester søker etter 4 årsverk

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

fjellgt 8Ergoterapeuter - Vernepleiere - Fysioterapeuter.
Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
ID: 18/363

Tiltredelse etter avtale

Søknadsfrist: 02.04.18

Det er tydelige nasjonale føringer på at den enkelte brukers selvstendighet, medbestemmelse og egenmestring skal styrkes. Samhandlingsreformen, opptrappingsplan rehabilitering og habilitering, primærhelsemeldingen mv, samt Regjeringens arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet» underbygger dette. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre eget liv.

Enhet for hjemmetjenester i Flekkefjord ønsker å følge opp disse føringene, og er i ferd med å innføre nye arbeidsmetoder som skal understøtte den enkeltes mulighet til selvstendighet og mestring. For å oppnå dette må vi blant annet jobbe mer tverrfaglig. Vi er derfor på jakt etter dyktige og motiverte fysioterapeuter, ergoterapeuter og/eller vernepleiere som vil være med å gi innbyggerne i Flekkefjord «liv til årene». 

Hovedmålene fremover er blant annet å implementere Hverdagsmestring og gode pasientforløp i tjenesten. Vi spør «hva er viktig for deg?»

Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

ID: 18/363
Tiltredelse etter avtale

Stilingene skal inngå i ordinær drift, men de vil også få et særlig ansvar for å få implementert hverdagsmestring – i nært samarbeid med de øvrige ansatte. Vi har mange dyktige medarbeidere som har mye kompetanse og lang erfaring. Hos oss er vi opptatt av å gjøre hverandre gode ved å dele erfaringer og kompetanse. Vi trenger deg med på laget vårt.

Enheten har tilsammen ca. 65 årsverk fordelt på ca 100 fast ansatte sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Synes du dette høres spennende ut? Send oss din søknad eller ta kontakt for nærmere opplysninger.

Krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut, vernepleier eller fysioterapeut.
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Må kunne jobbe selvstendig.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Beherske data som arbeidsverktøy.
 • Søker må kunne kjøre bil med manuelt gir
 • Søker må kunne disponere egen bil på dagtid hverdager.

Kommunens verdier er:

Redelig – Engasjert – Nyskapende

 

Ved ansettelse vil vi legge vekt på personlig egnethet, samt evne til å:

 • Takle utfordringer og finne gode løsninger.
 • Samarbeide
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Se helheten
 • Ha en åpen kommunikasjon
 • Lytte
 • Være fleksibel og motivert.

Vi kan tilby:

 • En jobb der du møter utfordringer i et hektisk og flott arbeidsmiljø
 • Nye og fine administrasjonslokaler
 • Dyktige ledere og kolleger

Har du spørsmål ang. stillingen ta kontakt med Hilde Steinberg, tlf. 970 83 556,
Elin Loga tlf.:  908 52 418 eller Liv Karen Snerthammer 468 89 522.


Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler. 

Den som ansettes må være villig til å gjennomføre MRSA-test og tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 02.04.18