Demenskoordinator - 100% fast stilling

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

tjrsvg1 Demenskoordinator

100 % fast stilling med ansvar for etablering og drift av et diagnoseuavhengig dagtilbud

ID: 18/443

Frist : 30.04.18

Vi ønsker å endre på våre tjenester, og samle alle de ulike dagtilbud i ett samlet diagnoseuavhengig dagtilbud.

Dagtilbudet skal etableres i Tjørsvågheimens lokaler, og ha et nært samarbeide med enhet for hjemmetjenester, forvaltningsenheten, frivillighetssentralen og enhet for rehabilitering og mestring.

Tjørsvågheimen er et Livsgledehjem, og vi ønsker at ansatte i dagtilbudet jobber etter livsgledeprinsippene.

Vi søker etter en demenskoordinator som i første omgang skal stå for planlegging, organisering og daglig drift av dagtilbudet.

Kommunens verdier er: Redelig – Engasjert - Nyskapende

Krav til stillingen :

 • Norsk autorisasjon som sykepleier el. vernepleier, gjerne med relevant videreutdanning.
 • Dokumenterte gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra norsk arbeidsliv
 • Har personlig egnethet til å lede et diagnoseuavhengig dagtilbud
 • Må kunne disponere egen bil
 • Politiattest må fremlegges

Hva vi kan tilby deg:

 • Profesjonelle og engasjerte kolleger
 • Mulighet til å være med å utforme et nytt tilbud
 • Et godt etablert samarbeid med frivillige

I ansettelsen vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, samt egenskaper som:

 • trives med å arbeide med eldre
 • har kunnskap og erfaring innenfor demens
 • kan arbeide selvstendig, og har personlige egenskaper til å kunne lede andre i arbeidet
 • viser ansvar og tar initiativ i arbeidet
 • er fleksibel og må kunne håndtere mange ulike utfordringer samtidig
 • har gode samarbeidsevner
 • har holdninger og væremåte som bidrar til godt arbeidsmiljø og god yrkesetikk

Stillingen er ledig fra 1.8.18

37,5 timers arbeidsuke

For spørsmål om stillingen ta kontakt med enhetsleder sykehjem Ellen B Larsen på mob.94 53 28 68

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist: 30.04.18