Fagutvikler miljørettet helsevern i Lister prosjektstilling 1 år med mulighet for forlengelse.

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || Helse og velferd

Fagutvikler miljørettet helsevern i Lister
prosjektstilling 1 år med mulighet for forlengelse.

ID: 18/444

Frist 30.04.18

Kommunene Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal samarbeider om et prosjekt hvor formålet er å systematisere, samordne og videreutvikle arbeidet med miljørettet helsevern.

Fagutvikler vil jobbe tett med kommuneoverlegene, folkehelsekoordinatorene og tekniske tjenester i de fem kommunene.
Tiltredelse medio august 2018

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Prosjektere et interkommunalt system for miljørettet helsevern.  Dette vil blandt annet inkludere:

 • Utarbeide felles system for, og gjennomføre ROS analyser
 • Utarbeide felles prosedyrer og retningslinjer
 • Systemarbeid knyttet til tilsyn
 • Veilednings- og informasjonsarbeid innen miljørettet helsevern
 • Delta i plan- og samarbeidsorganer
 • Klage- og saksbehandling

I prosjektperioden skal fagutvikler miljørettet helsevern i samarbeid med kommunene ha ansvar for å lede et prosjekt som skal resultere i en anbefaling for videre organisering og drift av interkommunalt samarbeid innen miljørettet helsevern.

Søker må disponere egen bil.

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • Kompetanse innen bruk av relevante IKT systemer, herunder Microsoft office verktøy.

Det er ønskelig at søker har:

 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
 • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse
 • Erfaring fra tilsynsvirksomhet.
 • Kjennskap til internkontroll og risikovurdering.

Egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativ- og utviklingsorientert
 • Evne til å koordinere og systematisere
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Organisering:

Fagutvikler vil inngå i staben til kommuneoverlege i vertskommunen, men skal jobbe tverrsektorielt og på tvers av kommunene.

For spørsmål om stillingen ta kontakt med kommuneoverlege i Flekkefjord Marianne Omland på tlf. 97 73 10 84 eller Inger Marethe Egeland kommunalsjef helse og velferd på  tlf. 98 46 06 32

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist: 30.04.18