Ledige lærerstillinger

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || oppvekst og kultur

Lærer
Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

ID: 17/545

Søknadsfrist : 19.05.17

Vi søker etter lærere som:

 • Oppfyller kompetansekravene i Opplæringsloven.
 • Har gode dokumenterte norskkunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Innenfor skolesektoren er vi for tiden inne i en spennende fase med å

utvikle Flekkefjordsskolen.

Arbeide med ledelse - både på skoleeier, skoleleder og klasseleder- nivå er fokusert.

Lesing og tidlig innsats er hovedsatsningsområde i forhold til de grunnleggende

ferdigheter og vurdering for læring. Vi har fokus på styrking av tilpasset opplæring for å få ned omfanget av spesialundervisning.

Kompetanseutvikling gjennom nettverksgrupper, etterutdanningskurs og

videreutdanning vektlegges.

Det er sannsynligvis ledige lærerstillinger ved  fleste av våre skoler:

Flekkefjord ungdomsskole

FUS er en skole med ca. 330 elever og ca. 40 lærere, 8.-10.klasse med 4 og/eller 5

paralleller på trinnene.
Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Terje Lauvdal tlf. 38 32 85 50

Mer info om skolen finner du her: www.flekkefjordungdomsskole.no

Sunde skole

Skolen er en 1- 7 skole med ca. 480 elever og om lag 40 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Svein Tore Åtland tlf. 91 72 93 13. Mer info. om skolen finner du her: www.sundeskole.no

 

Søyland skole

Skolen er en 1- 4 skole med ca.150 antall elever og ca 15 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Ole Flåto på tlf 48 24 85 15. 

Mer info om skolen finner du her: www.soylandskole.no

Hidra skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 40 elever og ca 8 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Svein Harald Olsen tlf. 38 32

86 50 / 906 83 211. Mer info om skolen finner du her: www.hidraskole.no

Gyland skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 55 elever og ca 8 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Lisa Eiken tlf. 47 75

95 98. Mer info om skolen finner du her: www.gylandskole.no

Sira skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 75 elever og ca 12 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Ole-Eyvind Fossdal tlf. 38 32

86 32. Mer info om skolen finner du her: www.siraskole.no

 

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist:  19.05.17

 

 

 • Ledig stilling i Enhet for habilitering

  Miljøterapeut
  80 % fast stilling- Tjørsvågveien 4B fra medio sept-17
  Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
  ID: 17/810

  Frist: 24.05.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeider Fast vikar Enhet for hjemmetjenester, for tiden Hidra

  Helsefagarbeider
  2 x 80 % «faste vikar» stillinger for tiden på Hidra.
  Turnus m/arbeid 5 av 12 helger. Både dag, kveld og nattevakter kan være aktuelt. 
  ID: 17/ 781
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist:  07.08.17   

  Les mer …
 • Ledig stilling - Danselærer - Ny søknadsfrist

  Flekkefjord kulturskole søker

  Danselærer

  20 % fast stilling
  med mulighet for økning dersom etterspørselen er stor.

  ID: 17/693
  Tiltredelse 01.08.17
   NY  Søknadsfrist: 07.07.17

   

   

  Flekkefjord kulturskole har 285 elever for tiden, og tilbyr undervisning innen musikk, teater, dans og visuell kunst, enten i enkelt- eller gruppeundervisning.

  Kulturskolen satser på kvalitet og mangfold, og legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid.


  Vi er en engasjert medspiller i det kulturelle livet i kommunen, og er lokalisert er i det nye kultursenteret med alle fasiliteter.  Ved siden av regelmessige huskonserter deltar våre elever i UKM kommunalt, regionalt og på landsnivå så vel som i drømmestipend og andre begivenheter som Smaabyfestival osv.  Elevene er også kulturelt aktive i mange arrangementer i byen, både kommunale og private.  


  Innen dans tilbyr vi for tiden opplæring i forskjellige grupper og flere uttrykksformer. 6i ønsker å bygge opp et større dansemiljø. Her tenker vi mest på barn fra for eksempel 5 år.

  Vi ønsker oss en utdannet dansepedagog som kan undervise innen barnedans og moderne dans.

   

  Kvalifikasjoner:

  • Utdannet dansepedagog
  • Pedagogiske evner
  • Gode samarbeidsevner
  • Politiattest må fremlegges
  • Dokumenterte norskkunnskaper skriftlig og muntlig
  • Behersker data som arbeidsverktøy

  Det ansettes på kommunale vilkår med lønn etter kvalifikasjoner i henhold til tariff.

  For nærmere opplysninger, ta kontakt med kulturskole rektor Marion Baum tlf: 97730775

  Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
  Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

  Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

  Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
  Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

  NY Søknadsfrist : 23.06.17

 • Ledig vikariat som rehabiliteringssykepleier

  Sykepleier
  100 % vikariat for 1 år som rehabiliteringssykepleier i kommunens rehabiliteringsteam
  ID  17/ 637

  Frist: 07.06.17

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …