Ledige lærerstillinger

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || oppvekst og kultur

Lærer
Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

ID: 17/545

Søknadsfrist : 19.05.17

Vi søker etter lærere som:

 • Oppfyller kompetansekravene i Opplæringsloven.
 • Har gode dokumenterte norskkunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Innenfor skolesektoren er vi for tiden inne i en spennende fase med å

utvikle Flekkefjordsskolen.

Arbeide med ledelse - både på skoleeier, skoleleder og klasseleder- nivå er fokusert.

Lesing og tidlig innsats er hovedsatsningsområde i forhold til de grunnleggende

ferdigheter og vurdering for læring. Vi har fokus på styrking av tilpasset opplæring for å få ned omfanget av spesialundervisning.

Kompetanseutvikling gjennom nettverksgrupper, etterutdanningskurs og

videreutdanning vektlegges.

Det er sannsynligvis ledige lærerstillinger ved  fleste av våre skoler:

Flekkefjord ungdomsskole

FUS er en skole med ca. 330 elever og ca. 40 lærere, 8.-10.klasse med 4 og/eller 5

paralleller på trinnene.
Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Terje Lauvdal tlf. 38 32 85 50

Mer info om skolen finner du her: www.flekkefjordungdomsskole.no

Sunde skole

Skolen er en 1- 7 skole med ca. 480 elever og om lag 40 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Svein Tore Åtland tlf. 91 72 93 13. Mer info. om skolen finner du her: www.sundeskole.no

 

Søyland skole

Skolen er en 1- 4 skole med ca.150 antall elever og ca 15 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Ole Flåto på tlf 48 24 85 15. 

Mer info om skolen finner du her: www.soylandskole.no

Hidra skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 40 elever og ca 8 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Svein Harald Olsen tlf. 38 32

86 50 / 906 83 211. Mer info om skolen finner du her: www.hidraskole.no

Gyland skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 55 elever og ca 8 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Lisa Eiken tlf. 47 75

95 98. Mer info om skolen finner du her: www.gylandskole.no

Sira skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 75 elever og ca 12 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Ole-Eyvind Fossdal tlf. 38 32

86 32. Mer info om skolen finner du her: www.siraskole.no

 

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist:  19.05.17

 

 

 • Miljøterapeut natt - Enhet for habilitering

  Miljøterapeut
  2 x ca 85 % faste stillinger i natteam
  Turnus natt med arbeid hver 3. helg
  ID: 17/976
  Frist: 06.09.17

  Les mer …
 • Studerer du for å bli bli vernepleier eller sykepleier?

  Da kan du få en studentavtale hos oss!
  Er du under utdanning, og ønsker å jobbe i helger og ferier? 
  Da er du velkommen hos oss!

  ID: 17/975

  Søknadsfrist: Snarest, men helt frem til 31.12.17 

  Les mer …
 • Prosjektstillinger for ungdom ved Tjørsvågheimen

  Helgestilling og sommerjobb for ungdom

  Vi har 3 stk ledige stillinger ved avdeling på Tjørsvågheimen i perioden sept. 2017 til og med sommer 2018

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Ledige helgestillinger på Tjørsvågheimen

  Helgestillinger
  for helsefagarbeider - Renholdere eller stipendstillinger for syke- vernepleie studenter 
  ID: 17/940

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Renholdere - Tjørsvågheimen

  Tjørsvågheimen har ledige  3 stillinger som renholder i avdeling fast og "fast vikar"

  Søkandsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeidere Tjørsvågheimen

  Helsefagarbeidere Tjørsvågheimen
  3 x 80 % stilling som fast vikar
  ID: 17/936
  Som fast vikar har du fast turnus, men dekker ulike vikariater el. ledige vakter. Det stiller krav til at du er fleksibel, både mht avdeling, og vakttyper. Eks. kan stillingen også dekke vikariater på natt.
  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Helsefagarbeider - Enhet for habilitering

  Helsefagarbeider
  70 % vikariat i 1 år m. mulighet for fast
  ID: 17/941
  Stillingen har turnus kveld/natt med arbeid hver 3. helg
  Stillingsprosenten innehar ca 10 % ubunden tid
  Tiltredelse : Etter avtale

  Søknadsfrist: 30.08.17

  Les mer …
 • Sykepleiere til hjemmesykepleien

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger hjemmesykepleien flere sykepleiere.
  Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

  ID: 17/779
  Tiltredelse snarest etter avtale
  Frist: 07.08.17  

   

  Les mer …
 • Ledige lærerstillinger

  Lærer
  Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

  ID: 17/545

  Søknadsfrist : 19.05.17

  Les mer …
 • Sykepleier/Vernepleier i Flekkefjord kommune

  På jakt etter jobb som sykepleier eller vernepleier?

  For første gang?

  Eller lurer du på om tiden er inne til å prøve noe nytt?

  Da kan dette være noe for deg!

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …
 • Sommerjobb innen Helse og velferd 2017

  Flekkefjord kommune, helse og velferd søker etter ferievikarer til:

  Tjørsvågheimen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tjenester for funksjonshemmede, Tjeneste for mindreårige flyktninger og Psykiske helsetjenester i perioden uke 25 t.o.m. uke 32.
  Søkere må dokumentere norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.

  ID 16/1629

  Søknadsfrist 01.04.16 

  Les mer …