Ledige lærerstillinger

Skrevet av Anne Grethe Solvik. Sist endret . i kategorien Ledige stillinger || oppvekst og kultur

Lærer
Flekkefjordskolen har fortsatt behov for kvalifiserte lærere ved flere av kommunens skoler.

ID: 17/545

Søknadsfrist : 19.05.17

Vi søker etter lærere som:

  • Oppfyller kompetansekravene i Opplæringsloven.
  • Har gode dokumenterte norskkunnskaper.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Innenfor skolesektoren er vi for tiden inne i en spennende fase med å

utvikle Flekkefjordsskolen.

Arbeide med ledelse - både på skoleeier, skoleleder og klasseleder- nivå er fokusert.

Lesing og tidlig innsats er hovedsatsningsområde i forhold til de grunnleggende

ferdigheter og vurdering for læring. Vi har fokus på styrking av tilpasset opplæring for å få ned omfanget av spesialundervisning.

Kompetanseutvikling gjennom nettverksgrupper, etterutdanningskurs og

videreutdanning vektlegges.

Det er sannsynligvis ledige lærerstillinger ved  fleste av våre skoler:

Flekkefjord ungdomsskole

FUS er en skole med ca. 330 elever og ca. 40 lærere, 8.-10.klasse med 4 og/eller 5

paralleller på trinnene.
Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Terje Lauvdal tlf. 38 32 85 50

Mer info om skolen finner du her: www.flekkefjordungdomsskole.no

Sunde skole

Skolen er en 1- 7 skole med ca. 480 elever og om lag 40 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Svein Tore Åtland tlf. 91 72 93 13. Mer info. om skolen finner du her: www.sundeskole.no

 

Søyland skole

Skolen er en 1- 4 skole med ca.150 antall elever og ca 15 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Ole Flåto på tlf 48 24 85 15. 

Mer info om skolen finner du her: www.soylandskole.no

Hidra skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 40 elever og ca 8 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Svein Harald Olsen tlf. 38 32

86 50 / 906 83 211. Mer info om skolen finner du her: www.hidraskole.no

Gyland skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 55 elever og ca 8 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Lisa Eiken tlf. 47 75

95 98. Mer info om skolen finner du her: www.gylandskole.no

Sira skole

Skolen er en 1-7 skole med ca 75 elever og ca 12 lærere.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med rektor Ole-Eyvind Fossdal tlf. 38 32

86 32. Mer info om skolen finner du her: www.siraskole.no

 

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Den som ansettes må være villig til å gjennomføre tuberkulosekontroll der det kreves i henhold til §3-1 i forskriftene.

Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no   
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist:  19.05.17