Vikarsentral

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Underartikler ledige stillinger

Vikarsentralen i Flekkefjord har som oppgave å skaffe vikarer innenfor Helse og velferd. For tiden dekker vi  inn vakter for Tjørsvågheimen, Hjemmebaserte tjenester, og deler av Tjenester for funksjonshemmede. Men vi formidler vikarer til hele tjenesten.

Vi er også behjelpelige med å formidle kontakt om du ønsker å være vikar i barnehage.

Vikarsentralen er lokalisert i 3 etasje på rådhuset.  Du er velkommen til å stikke innom når som helst.  Ellers kan du kontakte oss på tlf. 38 32 84 40 eller e-post: 

 Søknadskjema:

pdfregistreringskjema vikarsentralen

docregistreringskjema vikarsentral (til redigering og innsending)