prosjektet "Rene Listerfjorder"

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Prosjekter

Prosjektet "Rene Listerfjorder" er et samarbeidsprosjekt mellom Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund kommune og Fylkesmannen i Vest-Agder og KLIF om kartlegging og opprydding i forurenset sjøbunn i Listerregionen.

Miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder er koordinator for gjennomføring av en stor miljøundersøkelse i Fedafjorden. Undersøkelsen gjennomføres av Eramet Norway Kvinesdal AS, Borregaard Trælandsfos AS og Kvina Verft Eiendom AS. Formålet med undersøkelsen er bl. a. å undersøke status for innhold av miljøgifter i sedimentene i Fedafjorden.Innsamling av sedimentprøver ble gjort sommeren 2010 midt i juni måned. Det er firmaet Cowi AS som er engasjert til å gjennomføre miljøundersøkelsen, og innsamling av sedimentprøvene ble gjort i samarbeid med ROV og Dykkerservice AS.
 
 
Miljøundersøkelsen i Fedafjorden er nå gjennomført, og rapportene er sendt til KLIF og Fylkesmannen i Vest-Agder til vurdering og godkjenning.

På møtet i Formannskapet i Kvinesdal kommune 24.08.2011 orienterte prosjektleder for "Rene Listerfjorder" Terje Aamot om miljøundersøkelsen.
Miljøtilstanden i Fedafjorden er blitt mye bedre i forhold til de målingene som er gjort på 1980 – og 1990 – tallet. Det er imidlertid høye konsentrasjoner av PAH og kvikksølv i sedimentene på noen målestasjoner i Indrevika. Det anbefales derfor å utarbeide en tiltaksplan for dette området

Rene Listerfjorder - informasjon om miljøundersøkelse i Flekkefjord

Sist endret . i kategorien Rene Listerfjorder

 Deltakere ved møtet om miljørapport fra FlekkefjordRene Listerfjorder ved prosjektgruppen i Flekkefjord gjennomførte fredag 4. mai et møte sammen med representanter fra Klima- og forurensingsdirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder.  Hensikten med møtet var å presentere miljørapporten for Flekkefjord, og gjennomføre en befaring i fjordsystemet i Flekkefjord.

Fra Klima- og forurensingsdirektoratet møtte fungerende seksjonssjef Marit Ruge Bjærke og sjefingeniør Harald Solberg.

Fra Fylkesmannen i Vest-Agder møtte sjefingeniør Thore Egeland, senioringeniør Solvår Reiten og senioringeniør Bjørn Wattne Østerhus. 

Smaabyen Flekkefjord SA

Skrevet av Ellen F. Sist endret . i kategorien Smaabyen Flekkefjord - Vilje til vekst

SmaabyenEtter seks år som et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Flekkefjord kommune og det private næringsliv, ble Smaabyen Flekkefjord SA stiftet som et eget samvirkeselskap ved årsskiftet 2015-2016.

Selskapet har i dag ca 140 medlemsbedrifter, innenfor alle bransjer, i Flekkefjord. I tillegg er Flekkefjord kommune en vesentlig bidragsyter til selskapet. Organisasjonens formål er å gjøre Flekkefjord til en enda mer attraktiv by for både innbyggere, besøkende og næringsliv. Gjennom felles målrettet arbeid med reiselivs-, steds- og næringsutvikling skal Smaabyen Flekkefjord SA bidra til en fortsatt positiv utvikling for kommunen. Se www.flekkefjord.no for mer info om hva vi jobber med.

Presentasjonene fra to runder med Innovasjon

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien Innovasjon

Illustrasjonsbilde for metoden BLTInnovasjonskommunen Flekkefjord har jobbet mye med Innovasjon i årene 2012-2014, og kjørte to runder med Innovasjonsprosjekter.Under finner du presentasjonene til prosjektene fra runde nr. 1 og 2 2012-2014. Du kan laste dem ned ved å klikke på hver link hvis du vil se hvordan vi jobber med prosjektene. Vi legger stadig til flere presentasjoner så kom gjerne tilbake til denne artikkelen.

Flekkefjord fortsetter med innovasjon

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien Innovasjon

Bilde av rådmann Bernhard Nilsen åpne innovasjonssamlingenInnovasjonskommunen Flekkefjord fortsetter sitt arbeid med å finne nye innovative løsninger på utfordringer på arbeidsplassen. Nå starter kommunen med ny innvasjonsrunde, men denne gangen blir det litt annerledes. Bl.annet har kommunen ikke leid inn Innoco til å lede innovasjonen denne gangen. Fredag 10.10.2014 var det første samling.