Flekkefjord Kultursenter

Sist endret . i kategorien Kulturbygg

 Oppdatering: Flekkefjord kultursenter SPIRA åpnet dørene i september 2016 - se hjemmesiden her

Flekkefjord Kultursenter Visualisering revisjon april 2015

Flekkefjord kultursenter planlegges  i Kinokvartalet . Senteret skal huse Flekkefjord kommunes kulturavdeling og  sørge for å:

-Gi lokaler til et godt og framtidsrettet folkebibliotek som tar i bruk all ny teknologi

-Gi bedre lokaler til kulturskolen som allerede i dag holder en meget høy standard

-Inneholde en ny modernekino 

- Innholde Regional konsertsal

- Innholde Ungdomsklubb

Eier er Flekkefjord Kommune

Arkitekter er HELEN & HARD

Prosjektledelse bygg er ved  ARENTZ & KJELLESVIG AS

Du kan lese mer om senteret på sidene til Prosjektet for Innhold (IFLEKS) 

Du kan laste ned tegninger og sakspapirer , forslag til driftsbudsjett m.m. finner du HER

Info om Kultursenter og momsrefusjon utarbreidet av seniorrådgiver Hansson og godkjent av kommunervisjonen februar 2015:

 

 

 

Widgetkit

No images found.