VEDTATT ENDRET DETALJREGULERING FOR KULTURSENTERKVARTALET OG DELER AV VERVEN-GRØNNES, PLANID 1004201701

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskBystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for endring av Kultursenterkvartalet, samt del av Verven-Grønnes, planID 1004201701. Formålet med planendringen er å legge til rette for gangbru. Det er også gjort noen mindre endringer i reguleringsplan for Kultursentervartalet. 
 
Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. 
 
Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

VEDTATT DETALJREGULERING FOR SLÅDEL, GNR.25, BNR.43 M.FL.

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskBystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for Slådel, gbr. 25/43 m.fl. – planID 1004201529.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdf171016_Plan_ver_13.pdf

pdf160827_SLÅDEL_Planbeskrivelse_rev3.pdf

pdf171016_SLÅDEL_Reguleringsbestemmelser_rev4_etter_BYS_040-17.pdf

pdfMøtebok_BYS_040-17_Detaljregulering_for_Slådel_gbr._2543_m.fl_PlanID_1004201529.pdf

Rigg tilbake i Djupivika-opplag i oktober

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

DOLPHIN

En av boreriggene til Dolphin Drilling skal etter planen returnere til opplag i Djupvikbukta mot slutten av oktober. Det kommer da til å foregå ankringsoperasjoner i området, noe vi ber lokale fiskere ta hensyn til når fiskeutstyr settes ut.

Det kan også bli litt støy over en periode på 3-4 uker, fra riggens ankomst, frem til den kobles på landstrøm
Dolphin Drilling forsikrer om at det mest støyende arbeidet kun vil foregå på dagtid, så langt det er mulig.

Supplerende barnehageopptak i Flekkefjordsbarnehagene

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Nå kan du søke om suppleringsopptak i Flekkefjordsbarnehagene, med tilbud om plass fra nyttår 2018.
Det vil da bli gitt tilbud om barnehageplass fortrinnsvis i barnehager som har ledig kapasitet.

Søknadsskjema fyller du ut elektronisk HER.

Søknadsfrist: 1. november 2017

Kontakt: For spørsmål vedrørende barnehageopptak, kontakt barnehagefaglig rådgiver Janne Haugland telefon 901 18 833.