Byggesak stengt for drop-in besøk

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Byggesaksmottaket er pga. endringer i bemanningssituasjonen stengt for drop-in besøk.

barnimages upload 32 1024x6832x

For å komme i kontakt med saksbehandlerne på byggesak kan du sende mail til så tar vi kontakt med deg så fort vi har anledning. Vi avtaler da time, dersom vi ikke kan svare deg pr telefon. Dersom du ikke har tilgang til mail kan du ta kontakt med kommunen v/Servicetorget på 38 32 80 00 så formidler de videre din henvendelse til saksbehandlerne som tar kontakt med deg pr telefon

Timebestilling:
Lurer du fortsatt på noe selv etter å ha lest vanlige spørsmål? Da er du velkommen til å bestille time hos oss til eller ved henvendelse til Servicetorget på 38 32 80 00. I bestillingen din må du huske å inkludere følgende informasjon:

- hva henvendelsen gjelder

- adresse/gårds- og bruksnr.

- kontaktinfo (navn, e-post, telefon)

- evt. Arkivsaksnummer dersom det er en pågående sak

- øvrig relevant info i saken

Byggesak vil fordele avtaler og komme tilbake til deg med forslag på tidspunkt som ledige.

Drømmestipend 2018

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Flekkefjord kommune oppfordrer alle unge talenter innen de forskjellige kulturområder om å søke Drømmestipend 2018. Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping deler ut 1,5 million kroner fordelt på 100 kandidater, det utgjør 100 stipend på 15.000 kroner.

Hvem kan søke?
Alle som ikke er etablerte kunstnere og er født i 1998 eller senere kan søke. Nedre aldersgrense er 13 år (født i 2005).
Man kan søke som enkeltperson eller gruppe innen hver av disse kategorier: Dans – Musikk - Skapende skriving – Sirkus - Teater - Visuell kunst - Annet

Frist
Søknadsfrist er 24. januar 2018

For mer informasjon
Kontakt kulturskolen, tel. 91114400 (SPIRA) eller

Informasjon om opplag i Djupvika

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

ANKOMST
Riggen Bideford Dolphin har forventet ankomst i løpet av desember 2017. Nåværende operasjon offshore er væravhengig, så det kan dessverre ikke oppgis nøyaktig tidspunkt for ankomst.

Djupvikbukta April 17

SIKKERHETSAVSTAND 
Etter ankomst vil det være dykkeoperasjoner rundt riggene i cirka 6 uker. Vi ber personer som ferdes med båt respektere 100m sikkerhetsavstand rundt riggene i denne perioden.

Dolphin Drilling AS Dykkeoperasjoner i djupvikbukta

KLARGJØRING TIL OPPLAG 
Etter ankomst vil det være en periode på ca. 6 uker der riggen klargjøres for opplag. I denne perioden vil det bli utført støymålinger jevnlig. Det vil også iverksettes flere tiltak for å begrense støy.

Aktiviteter på nattestid begrenses til minimum. Det er nødvendig og kjøre dieselaggregat døgnet rundt frem til landstrøm er oppkoblet mot slutten av klargjøringsperioden.

Etter riggen er klargjort for opplag blir det normal aktivitet med 2 uker vedlikeholdskjøring på dagtid, etterfulgt av 3 uker ubemannet.

Undersøkelse: Bredbåndsutbygging i Flekkefjord kommune

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Svar på denne korte spørreundersøkelsen for å hjelpe oss kartlegge områder vi bør prioritere i søknaden om midler til bredbåndsutbygging.

Flekkefjord flyfoto

I 2018 skal vi altså søke om midler til utbygging av bredbåndsnettet i Flekkefjord kommune. For å gjøre det er vi avhengige av informasjon fra dere, våre innbyggere. Frist for å svare er 1.januar 2018.

Testing og reparasjon av gatelys

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

I uke 48 vil Nettpartner sjekke gatelysene i Flekkefjord kommune. Feil som på forhånd er registrert på fiksgatami.no og feil som oppdages under testing, vil bli reparert i uke 49 og 50.