SKOLERUTE 2017-2018

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Slik ser skoleåret 2017 - 2018 ut. 

Flekkefjord flyfoto

SKOLERUTE 2017-2018

HØSTEN 2017

MÅNED   SKOLEDAGER
august Skolestart torsdag 17. august 11
september   21
oktober Høstferie uke 40, fri fredag 20. oktober/Sørlandske lærerstevne/ planleggingsdag) 16
november   22
desember Siste skoledag før jul torsdag 21. desember 15
  Skoledager høsten 2017 85

VÅREN 2018

MÅNED   SKOLEDAGER
januar Skolestart torsdag 4. januar 20
februar Vinterferie uke 8 15
mars Påskeferie fom mandag 26. mars 17
april Påskeferie tom mandag 2. april 20
mai Fri torsdag 1. mai, torsdag 10. mai(Kr. Himmelfart), fredag 11. mai,   torsdag 17. mai og mandag 21. mai(2. pinsedag) 18
juni Siste skoledag torsdag 21. juni 15
  Skoledager våren 2018 105
                   Skoledager skoleåret 2017-2018   er 190

 

Ueneshallen ny sesong 2017/2018

Skrevet av Thomas Olsson. Sist endret . i kategorien Aktuelt

 Offentlig bading åpner Torsdag 17. august kl. 18. Familiebading

VI tømmer fryseboksen for is kun kr 10,- pr stykk.


Åpningstider: mandag, onsdag og fredag kl. 18-21 voksne
Torsdag 18-21, lørdag og søndag kl. 12-17 familiebading.


Treningsstudio åpner mandag 14. august.

Åpningstider: hverdager kl. 07-21, lørdag og søndag kl. 12-17.


Månedskort, halvårskort og årskort kan kjøpes i svømmehallens åpningstider eller på servicetorget i Rådhuset
hverdager kl. 08-15.

Idrettshallen nytt gulv skal etter planen ferdigstilles i uke 33. Nærmere informasjon blir gitt når idrettshallen kan tas i bruk.


Hjertelig velkommen!

Har du en god ide? Søk om midler fra næringsfondet

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Aktuelt

Har du planer om nyetablering, videreutvikling eller et prosjekt som kan føre til økt virksomhet eller nye arbeidsplasser i Flekkefjord? Da kan det hende at du kan søke om støtte fra kommunens næringsfond. Frist: 22.08.17

Flekkefjord flyfoto

Støtten gis som hovedregel som økonomisk tilskudd og kan dekke opptil 50% av dokumenterte kostnader. Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Flekkefjord kommune. Prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet.

Skriv en kortfattet søknad med bakgrunn, prosjektbeskrivelse, markedsforventninger og budsjett og send til
For mer informasjon- kontakt næringssjef Hans-Egill Berven på tlf: 488 43 483 eller mail:

VEDTATT REGULERINGSPLAN

Skrevet av Johannes Sverre Birkeland. Sist endret . i kategorien Aktuelt

TekniskVedtatt detaljregulering for Kranebrygga gnr.203, bnr.258

Flekkefjord bystyre har i møte den 22.06.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering for Kranebrygga gnr.203, bnr.258 med tilhørende bestemmelser.

Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegaten 50.

Bystyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.

pdfSAKSFRAMSTILLING_BYS_052-17.pdf

pdfPLANKART.pdf

pdfPLANBESKRIVELSE.pdf

pdfREGULERINGSBESTEMMELSER.pdf