Om administrasjon

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Administrasjon

Administrasjonen i Flekkefjord ledes av rådmann Bernhard Nilsen og er delt inn slik:


Rådmannens ledergruppe består av kommunalsjefene for oppvekst og kultur, helse og velferd, samfunn og teknisk, økonomi samt personal.

Service og informasjon består av kommunens tjenestetorg og kommunens sekretariat med post og arkivtjeneste. 

Personal og organisasjonsutvikling har ansvar for kommunens samlede personalarbeid og innbefatter kommunens HMS arbeid og vikarsentral.

Næring med ansvar for kommunens næringsarbeid og hvorprosjektet "Vilje til vekst" inngår.

Plan og utvikling omfatter utredningskompetanse innen prioriterte områder. Prosjektet "Rene Listerfjorder" inngår.

Økonomi med ansvar for tjenestene lønn, regnskap, faktura, innfordring og skatt.

IKT-avdelingen har ansvar for kommunens datanettverk, datautstyr, systemer og telefoniløsninger. Fagsystemene har egne ansvarspersoner ute i organisasjonen for bruken av systemene.

 

Administrasjonen er til for hele kommunens tjenesteapparat. Hovedhensikten er å legge til rette for at kommunen kan framstå som en moderne servicekommune i tråd med gjeldende målsetninger.

Serviceerklæring for administrasjonen

Sist endret . i kategorien Administrasjon

NB! Mer om de enkelte tjenester, se lenker nedenfor.
Mål for tjenesteområdet
Legge til rette for at kommunen yter bedre tjenester til publikum og brukere ved å utvikle, modernisere og effektivisere tjenestene. Målet her er å tilby tjenester på en slik måte at den enkelte bruker føler seg ivaretatt. Skape en omstillingsvillig organisasjon med brukeren i fokus der prosjektorganisering blir en hovedarbeidsform.