Telefon og epostliste - Ledere og Saksbehandlere Flekkefjord kommune

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Administrasjon

Ta direkte kontakt med ledere og saksbehandlere:

Flekkefjord kommune vil øke tilgjengeligheten til våre ledere og saksbehandlere. Derfor legges mobilnummer og mailadresse til disse ut lett tilgjengelig på hjemmesiden.

Målet er at alle som henvender seg skal få rett svar så raskt som mulig, og klare seg med en kontakt med kommunen.
Kommunens videre mål er at alle henvendelser på mail og på telefonhenvendelser hvor det legges igjen beskjed besvares innen to virkedager. (Det kan henvises til mail i mobilsvar)

Når det gjelder mailhenvendelser er det viktig å påpeke at alle henvendelser her vil bli behandlet i samsvar med offentlighetsloven, og innholdet i henvendelser kan bli offentlig tilgjengelig.

Som følge av trykket som f.t. er på byggesaksbehandlerne, kan disse foreløpig kun nåes pr. mail.

 

Navn:

Stilling:

Mob.telefon

Toppledelse

 

 

Jan Sigbjørnsen

Ordfører

90 86 40 98

Bernhard Nilsen

Rådmann

95 96 67 67

Adm/stab

 

 

Kirsten M. Mauland

Personalsjef

46 84 15 25

Dag Ivar Staurseth

Økonomisjef

91 38 42 26

Roar Hansson

Seniorrådgiver

47 86 97 67

Ingvild Hookway Storm

Informasjonsansvarlig

97 52 60 82

Hans-Egill Berven

Næringssjef 48 84 34 83

 

 

 

Oppvekst og kultur

 

 

Svein Hansen

Kommunalsjef oppvekst & kultur

90 79 35 21

Sara Aamodt

Fagansvarlig skole

90 10 44 71

Svein Tore Åtland

Rektor Sunde skole

91 72 93 13

Lisa Eiken

Rektor Gyland skole

47 75 95 98

Terje Lauvdal 

Rektor Ungdomsskolen

91 38 42 62

Ole Eyvind Fossdal.

Rektor Sira skole

46 96 24 96

Roar Ringsby

Rektor Søyland skole

90 09 79 54

Svein Harald Olsen 

Rektor Hidra skole

90 68 32 11

Svein Hobbesland

Rektor Voksenopplæringen

90 53 54 08

Janne.Haugland

Enhetsleder barnehagene

90 11 88 33

Marion Baum

Enhetsleder kultur

97 73 07 75

Tone Lende

Enhetsleder ressurssenter barn og unge

94 52 15 63

Torhild Svege

Tjenesteleder kino og almen kultur 

91 60 85 94

Arne Reidar Skage jr.

Kulturelle skolesekken/IFLEKS

91 15 72 04

Helse og velferd.

 

 

 Inger Marethe Egeland

Kommunalsjef, helse og velferd

98 46 06 32

Ellen Barth Larsen

Enhetsleder Tjørsvågheimen

94 53 28 68

Elisabeth Spikkeland

Enhetsleder Psykiske helse-tjenester og tjenester for funksjonshemmede

46 88 92 02

 

 

 

Marianne Omland

Enhetsleder legetjenester

 97 73 10 84

Trond Vågsvol

Enhetsleder kjøkkentjenester

94 51 06 96

Liv Karin Snerthammer

Enhetsleder hjemmebasert omsorg og forebyggende helsetjenester

46 88 95 22

Samfunn og teknikk

 

 

Steinar Ness 

Kommunalsjef Samfunn & teknikk

90 82 54 12

Terje Glendrange

Enhetsleder brannsjef/teknisk drift

95 00 71 99

Sverre Hjelleset

Enhetsleder teknisk forvaltning

93 80 29 45

Marit H. Feed

Fagleder, renhold

94 87 01 08

Terje Kongevold

Fagleder vei, veilys, parkering

 99 46 76 90

 

 

 

Knut Staddeland

Fagleder bygg/eiendom

94 87 22 65

Eivind Fodnestøl

Fagleder bygg/eiendom

95 11 14 96

Bjørn A. Meland

Fagleder VA/kirkegård

94 51 00 11

Terje Tjørhom

Driftsleder teknisk

90 18 12 03

 Ove Frøytlog

Prosjektleder/nestleder teknisk

90 17 57 04

Anne Kathrine Abrahamsen

Saksbehandler byggesak

 

Else Tove Birkeland

Saksbehandler byggesak.

 

Petter Rappe

Reguleringsplaner

 

Johs. Sverre Birkeland

Reguleringsplaner

90 85 34 05

Tom Naumann

Saksbehandler oppmåling

94 50 84 76

 Jan Ivar Skregelid

Fagleder oppmåling

90 69 09 71

Thomas Olsson

Fagleder idrett og nærmiljø

97 00 62 15

Geir Olav Vikøren

Fagansvarlig vann og avløp

97 65 79 17

Frank Tommy Strømland

Prosjekter bygg og eiendom

94 53 28 64

Sverre.Thele

Fagleder landbruk

94 51 08 75

Terje Aamot

Prosjekt Rene Listerfjorder

97 56 93 94