Kommunens informasjonsplikt i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven

Skrevet av Ingvild Hookway Storm. Sist endret . i kategorien Administrasjon

Kommunens informasjonsplikt i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven

  • Enhver som ber om det har rett til informasjon om hva slags behandling kommunen som behandlingsansvarlig foretar når det gjelder personopplysninger. Se videre personopplysningslovens §18.
  • Kommunen har en aktiv informasjonsplikt i forhold til den det innsamles personopplysninger om (den registrerte ). Se videre personopplysningslovens §19.

På mer generelt grunnlag gjør kommunen oppmerksom på at all inngående og utgående post, med unntak av dokumenter som omfattes av § 7 punkt a til f i forskrift til Offentleglova, blir lagt tilgjengelig for publikum og presse på kommunens nettside. Les mer i personopplysningloven