Flekkefjords visjoner og mål

Skrevet av Rolf. Sist endret . i kategorien Visjon og mål

Flekkefjords visjon, verdier og hovedmål


VISJONEN OG SLAGORDET TIL FLEKKEFJORD ER VILJE TIL VEKST
VERDIENE VI BYGGER DETTE PÅ ER REDELIGHET, ENGASJEMENT OG NYSKAPING


Kommuneplanen skal sette kurs og angi retning. Våre to hovedmålsettinger i planen er:

1. 
VI SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV KOMMUNE FOR BOSETTING OG NÆRINGSLIV, 
SLIK AT VI NÅR 10 000 INNBYGGERE I 2025.

2.
VI SKAL UTVIKLE VÅR ROLLE SOM REGIONSSENTER 
FOR OMKRINGLIGGENDE KOMMUNER.

 

Ønsker du å lese mer om dette se her: