• Miljøarbeider - Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

  18-10-2017 Ledige stillinger || Aktuelle

  Miljøarbeider 95 % sykevikariat i 6 mnd med mulighet for forlengelse. Turnus i hovedsak kveld / natt med arbeid hver 4. helg. ID: 17/1217 Tiltredelse: Så raskt som mulig. Frist:  07.11.17 ...

  Les mer

  Miljøterapeut - Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

  17-10-2017 Ledige stillinger || Aktuelle

  Miljøterapeut  100 % stilling i 12 mnd Turnus dag / kveld med arbeid hver 3. helg ID: 17/1214 Tiltredelse: snarest Frist: 01.11.17 ...

  Les mer

  Ledig stilling - Medarbeider til Vikarsentralen

  17-10-2017 Ledige stillinger || Aktuelle

  Personal og organisasjonsutvikling har ledig 100 % stilling som medarbeider ved Vikarsentralen   (60% vikariat og 40 % fast) ID: 17/1215 Søkandsfrist: 01.11.17   ...

  Les mer

  VEDTATT DETALJREGULERING FOR SLÅDEL, GNR.25, BNR.43 M.FL.

  16-10-2017 Aktuelt

  Bystyret har i møte den 22.06.2017 vedtatt detaljregulering for Slådel, gbr. 25/43 m.fl. – planID 1004201529. Planen er sammen med sakens dokumenter utlagt til gjennomsyn på Rådhuset, Kirkegt. 50. B...

  Les mer

  Ledig stilling - Helsesøster

  16-10-2017 Ledige stillinger || Aktuelle

  Oppvekst og kompetanse, helsestasjonen har ledig stilling somHelsesøster100 % fast stilling fra og med 15.01.18ID: 17/1206Frist: 01.11.17 ...

  Les mer

  Rigg tilbake i Djupivika-opplag i oktober

  12-10-2017 Aktuelt

  En av boreriggene til Dolphin Drilling skal etter planen returnere til opplag i Djupvikbukta mot slutten av oktober. Det kommer da til å foregå ankringsoperasjoner i området, noe vi ber lokale fiske...

  Les mer

  Supplerende barnehageopptak i Flekkefjordsbarnehagene

  12-10-2017 Aktuelt

  Nå kan du søke om suppleringsopptak i Flekkefjordsbarnehagene, med tilbud om plass fra nyttår 2018. Det vil da bli gitt tilbud om barnehageplass fortrinnsvis i barnehager som har ledig kapasitet. Søk...

  Les mer

  Sykepleiere/Vernepleiere til Enhet for Hjemmetjenester

  09-10-2017 Ledige stillinger || Helse og velferd

  På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger enheten flere sykepleiere /vernepleiere. Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg ID: 17/1181 Tiltredelse snarest etter avt...

  Les mer

  Ledig stilling som pedagogisk leder i Sira barnehage 1.års vikariat

  06-10-2017 Ledige stillinger || Aktuelle

  Pedagogisk leder ID 17/1179 Søknadsfrist 25.10.2017 ...

  Les mer

  Vi trenger bøssebærere til TV-aksjonen!

  05-10-2017 Aktuelt

  Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur? Vi trenger bøssebærere mellom kl. 15 og 18, søndag 22.oktober!  Du registrer deg som bøssebærer HER eller ved å ringe Tjenestetorget på te...

  Les mer

  Kollapset bekkerør og synkehull i Austadvika

  04-10-2017 Aktuelt

  På grunn av store nedbørsmengder i helga, kollapset et bekkerør i Austadvika. I nærheten av innkjørselen til Tratecteknikken har det dannet seg et synkehull. Entreprenørfirmaet BJ Mydland AS sett...

  Les mer

  Fysioterapeut 50 % fast stilling i Kommunehelsetjenesten

  04-10-2017 Ledige stillinger || Helse og velferd

  Fysioterapeut 50 % fast stilling som fysioterapeut i hverdagsrehabiliteringsteam ID: 17/1155 Frist: 25.10.17 ...

  Les mer

  Nå kan studenter ved UiA søke om reisestipend

  03-10-2017 Aktuelt

  I bystyrets møte den 28.09.2017 ble det bestemt at heltidsstudenter ved Universitetet i Agder skal få 5000 kr i reisestipend ved å forbli folkeregistrert i Flekkefjord kommune gjennom skoleåret 2017/1...

  Les mer

  Godkjent reguleringsplan - Tjørsvågstrand småbåthavn

  02-10-2017 Høringer

    Bystyret har i møte den 22.6.2017 vedtattDetaljregulering for Tjørsvågstrand småbåthavn, gnr. 67 bnr. 63 m.fl.   ...

  Les mer

  Status flom og stengte veier

  30-09-2017 Aktuelt

  NVE har oppgradert flomvarselet til høyeste nivå. Det har kommet store nedbørsmengder i Vest-Agder, og enda mer er ventet det neste døgnet. Det betyr at flomfaren er stor, og kommunen øker beredskape...

  Les mer
  • Miljøarbeider - Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

   Miljøarbeider
   95 % sykevikariat i 6 mnd med mulighet for forlengelse.
   Turnus i hovedsak kveld / natt med arbeid hver 4. helg.
   ID: 17/1217
   Tiltredelse: Så raskt som mulig.

   Frist:  07.11.17

   Les mer …
  • Miljøterapeut - Enhet for Integrering, Rehabilitering og Psykisk helse

   Miljøterapeut  
   100 % stilling i 12 mnd

   Turnus dag / kveld med arbeid hver 3. helg

   ID: 17/1214

   Tiltredelse: snarest
   Frist: 01.11.17

   Les mer …
  • Ledig stilling - Medarbeider til Vikarsentralen

   Personal og organisasjonsutvikling har ledig

   100 % stilling som medarbeider ved Vikarsentralen  

   (60% vikariat og 40 % fast)

   ID: 17/1215

   Søkandsfrist: 01.11.17

    

   Les mer …
  • Ledig stilling - Helsesøster

   Oppvekst og kompetanse, helsestasjonen har ledig stilling som
   Helsesøster
   100 % fast stilling fra og med 15.01.18
   ID: 17/1206
   Frist: 01.11.17

   Les mer …
  • Sykepleiere/Vernepleiere til Enhet for Hjemmetjenester

   På grunn av økt arbeidsmengde, og ledige stillinger trenger enheten flere sykepleiere /vernepleiere.
   Stillingene har turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

   ID: 17/1181
   Tiltredelse snarest etter avtale

   Frist: 30.10.17 

   Les mer …
  • Ledig stilling som pedagogisk leder i Sira barnehage 1.års vikariat

   Pedagogisk leder ID 17/1179

   Søknadsfrist 25.10.2017

   Les mer …
  • Fysioterapeut 50 % fast stilling i Kommunehelsetjenesten

   Fysioterapeut

   50 % fast stilling som fysioterapeut i hverdagsrehabiliteringsteam

   ID: 17/1155
   Frist: 25.10.17

   Les mer …
  • Stilling ledig som pedagogisk psykologisk rådgiver

    PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVER

    - Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid omfatter både førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med spesielle opplæringsbehov. Sentrale oppgaver for PPT er både sakkyndig utredning og systemrettet/ forebyggende arbeid.

    Ved Lister PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver.

   De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.

    Vi søker en medarbeider som har:

   • Relevant utdanning fra universitet/ høyskole - fortrinnsvis profesjonsstudie/ hovedfag/ mastergrad innenfor fagområdene psykologi/ spesialpedagogikk/ pedagogikk/ pedagogisk-psykologisk rådgivning
   • Annen, relevant høyere utdanning kan bli vurdert
   • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig, samt evne til å følge opp forvaltningsmessige krav til    skriftlighet vil bli vektlagt
   • Fleksibilitet, omstillingsevne og gode samarbeidsevner vil være nødvendig i jobben
   • Utredningskompetanse/ erfaring fra pedagogisk psykologisk sakkyndighetsarbeid vil være en fordel
   • Kompetanse/ erfaring/ interesse for veiledning, utviklingsrettet arbeid og kompetanseutviklingsarbeid i skole spesielt vil være en fordel
   • Erfaring fra/ god kjennskap til PPT og skole vil være en fordel

   Du må være serviceinnstilt og like å jobbe med mennesker, like faglige utfordringer, ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe godt i team. Samtidig må du også kunne arbeide selvstendig og nøyaktig og tåle et høyt arbeidstempo. Vår organisasjon er i stadig utvikling, og det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer. Stillingen kan bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen, og kontorplassering vil kunne bli endret ut i fra det til enhver tid gjeldende behov.

   Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt.

   Ved rekruttering internt i enheten vil annen stilling kunne bli ledig. Søkere kan derfor, etter en konkret vurdering, bli tilbudt annen stilling ved enheten.
   Lister-PPT kan tilby sine medarbeidere varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det fokuseres på faglig kvalitet, tverrfaglig samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling - noe som gir gode utviklingsmuligheter for de ansatte.

   Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
   Søker må ha sertifikat for personbil og disponere bil i tjenesten.

   For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

   Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

    Søknadsfrist: 13.10.2017

  • Stilling ledig som logoped

   LOGOPED

     - Listerkommunene Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal har et interkommunalt samarbeid i forhold til tjenester som Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) og Logopedi. Kommunene ønsker en logopedtjeneste som fungerer tett opp mot PPT. Blant annet gjennom felles ledelse og felles personalmøter/fagsamlinger, men som likevel skal være enn selvstendig tjeneste med Farsund kommune som vertskommune. Logopedtjenesten skal betjene brukere fra alle de 5 kommunene i samarbeidet, og det er ønskelig at tjenesten har både en behandlende og veiledende funksjon.

    Ved logopedtjenesten i Lister har vi ledig en 100 % fast stilling som logoped.

   Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen hele Listerregionen og oppgavene vil i stor grad rette seg mot arbeid med barn og unge.

   Snarlig tiltredelse.

   Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner:
   • Godkjent utdanning/sertifisering som logoped
   • Veiledningskompetanse og -erfaring vil være en fordel
   • Erfaring fra barnehage og/eller skole vil være en fordel
   • Gode evner til å arbeide strukturert og selvstendig
   • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

   Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt.

   Regionen tilbyr deg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, som kan gi gode utviklingsmuligheter.

   Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende
   lover, reglement og tariffavtaler. Søker må ha sertifikat og disponere bil i tjenesten.

   For nærmere informasjon kontakt Lister PPT v/ Hans Martin Elle via sentralbord i Farsund kommune 38 38 20 00 eller på mobil 46 13 47 17.

   Søkere oppfordres til å søke elektronisk. Ledige stillinger finnes på
   www.farsund.kommune.no  Dokumentasjon på utdanning og praksis med mer må medbringes ved innkalling til intervju. Søkerliste kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).

    Søknadsfrist: 13.10.2017

  • Ledige stilling som tegnspråklærer ved Sunde skole

    

   LÆRER ID:17/1103

   Sunde skole ligger sentralt til i Flekkefjord og har 496 elever på 1.-7. trinn.  Våre satsingsområder er lesing i alle fag, vurdering for læring, tidlig innsats og klasseledelse.
   Skolen har behov for tegnspråklærer noen få timer i uka. Tiltredelse snarest.
   Søknadsfrist  18.10.17 

   Les mer …
 • Les vår skrytebrosjyre online

Telefon og epostliste - Ledere og Saksbehandlere Flekkefjord kommune

Skrevet av Arne R Skage . Publisert . Sist endret . i kategorien Administrasjon

Brukervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Ta direkte kontakt med ledere og saksbehandlere:

Flekkefjord kommune vil øke tilgjengeligheten til våre ledere og saksbehandlere. Derfor legges mobilnummer og mailadresse til disse ut lett tilgjengelig på hjemmesiden.

Målet er at alle som henvender seg skal få rett svar så raskt som mulig, og klare seg med en kontakt med kommunen.
Kommunens videre mål er at alle henvendelser på mail og på telefonhenvendelser hvor det legges igjen beskjed besvares innen to virkedager. (Det kan henvises til mail i mobilsvar)

Når det gjelder mailhenvendelser er det viktig å påpeke at alle henvendelser her vil bli behandlet i samsvar med offentlighetsloven, og innholdet i henvendelser kan bli offentlig tilgjengelig.

Som følge av trykket som f.t. er på byggesaksbehandlerne, kan disse foreløpig kun nåes pr. mail.

 

Navn:

Stilling:

Mob.telefon

Toppledelse

 

 

Jan Sigbjørnsen

Ordfører

90 86 40 98

Bernhard Nilsen

Rådmann

95 96 67 67

Adm/stab

 

 

Kirsten M. Mauland

Personalsjef

46 84 15 25

Dag Ivar Staurseth

Økonomisjef

91 38 42 26

Roar Hansson

Seniorrådgiver

47 86 97 67

Ingvild Hookway Storm

Informasjonsansvarlig

97 52 60 82

Hans-Egill Berven

Næringssjef 48 84 34 83

 

 

 

Oppvekst og kultur

 

 

Svein Hansen

Kommunalsjef oppvekst & kultur

90 79 35 21

Sara Aamodt

Fagansvarlig skole

90 10 44 71

Svein Tore Åtland

Rektor Sunde skole

91 72 93 13

Lisa Eiken

Rektor Gyland skole

47 75 95 98

Terje Lauvdal 

Rektor Ungdomsskolen

91 38 42 62

Ole Eyvind Fossdal.

Rektor Sira skole

46 96 24 96

Roar Ringsby

Rektor Søyland skole

90 09 79 54

Svein Harald Olsen 

Rektor Hidra skole

90 68 32 11

Svein Hobbesland

Rektor Voksenopplæringen

90 53 54 08

Janne.Haugland

Enhetsleder barnehagene

90 11 88 33

Marion Baum

Enhetsleder kultur

97 73 07 75

Tone Lende

Enhetsleder ressurssenter barn og unge

94 52 15 63

Torhild Svege

Tjenesteleder kino og almen kultur 

91 60 85 94

Arne Reidar Skage jr.

Kulturelle skolesekken/IFLEKS

91 15 72 04

Helse og velferd.

 

 

 Inger Marethe Egeland

Kommunalsjef, helse og velferd

98 46 06 32

Ellen Barth Larsen

Enhetsleder Tjørsvågheimen

94 53 28 68

Elisabeth Spikkeland

Enhetsleder Psykiske helse-tjenester og tjenester for funksjonshemmede

46 88 92 02

 

 

 

Marianne Omland

Enhetsleder legetjenester

 97 73 10 84

Trond Vågsvol

Enhetsleder kjøkkentjenester

94 51 06 96

Liv Karin Snerthammer

Enhetsleder hjemmebasert omsorg og forebyggende helsetjenester

46 88 95 22

Samfunn og teknikk

 

 

Steinar Ness 

Kommunalsjef Samfunn & teknikk

90 82 54 12

Terje Glendrange

Enhetsleder brannsjef/teknisk drift

95 00 71 99

Sverre Hjelleset

Enhetsleder teknisk forvaltning

93 80 29 45

Marit H. Feed

Fagleder, renhold

94 87 01 08

Terje Kongevold

Fagleder vei, veilys, parkering

 99 46 76 90

 

 

 

Knut Staddeland

Fagleder bygg/eiendom

94 87 22 65

Eivind Fodnestøl

Fagleder bygg/eiendom

95 11 14 96

Bjørn A. Meland

Fagleder VA/kirkegård

94 51 00 11

Terje Tjørhom

Driftsleder teknisk

90 18 12 03

 Ove Frøytlog

Prosjektleder/nestleder teknisk

90 17 57 04

Anne Kathrine Abrahamsen

Saksbehandler byggesak

 

Else Tove Birkeland

Saksbehandler byggesak.

 

Petter Rappe

Reguleringsplaner

 

Johs. Sverre Birkeland

Reguleringsplaner

90 85 34 05

Tom Naumann

Saksbehandler oppmåling

94 50 84 76

 Jan Ivar Skregelid

Fagleder oppmåling

90 69 09 71

Thomas Olsson

Fagleder idrett og nærmiljø

97 00 62 15

Geir Olav Vikøren

Fagansvarlig vann og avløp

97 65 79 17

Frank Tommy Strømland

Prosjekter bygg og eiendom

94 53 28 64

Sverre.Thele

Fagleder landbruk

94 51 08 75

Terje Aamot

Prosjekt Rene Listerfjorder

97 56 93 94