Hidra nye barnehage

om Hidra barnehage

Sist endret . i kategorien Hidra barnehage

Hidra barnehage har to avdelinger fordelt på 18 plasser for barn i alderen 0 – 5 år og 9 plasser for barn i alderen 0 - 3 år. Naturen er gjort til barnehagens satsingsområde og vi vil at barna skal ha det gøy sammen ute og bli glad i den rike naturen på Hidra. Vi legger opp til allsidig bruk av hele øya, sjøen, fjæra, skogen, og fjellet.
Styrer for Hidra barnehage er Liv Torhild Hansson.

Naturlekeplassen er et kupert område som gir utfordringer til store og små. Her har vi gapahuk/hytte, båt, samlingsplass, slengtau, hengekøyer og flere leker. Vi ønsker at barna skal bli glad i og nysgerrig på alt som lever og gror og at de skal se muligheter og gjøre seg nye erfaringer sammen med engasjerte voksne.
Vi satser også på å gi barna tilhørighet til nærmiljøet på Hidra. Vi bruker derfor både biblioteket, skolen, kirken og muséet aktivt.

Les mer på Hidra barnehage sin hjemmeside.