Skriftstørrelse

Hopp til her

Reguleringsendring for Dannevika sør, gnr. 203 bnr. 1770

Planområdet inngår i reguleringsplan Dannevika søndre del, vedtatt 20.12.2001. Den 26.2.2009 ble det vedtatt en mindre vesentlig reguleringsendring i sørlige del av denne planen som ble hetende Del av Dannevika sør, gnr. 203 bnr. 1770, 504. Innkommet forslag til reguleringsendring vil erstatte gjeldende reguleringsendring vedtatt i 2009. Gjeldende reguleringsendring foreslås samtidig opphevet.

Forslag til reguleringsendring omfatter følgende endringer:

 • Tilpasning til ny felles adkomstveg regulert i Detaljregulering for Sundeodden, gnr. 203 bnr. 471.
 • Gi hjemmel for å kunne bygge planlagt bebyggelse i strandsonen i henhold til plan- og bygningslovens § 1-8.
 • Fjerning av adkomst til naust som følge av at ny adkomst er regulert i detaljregulering for Sundeodden.
 • Innlemme fjernet adkomst til eksisterende naust i byggeformål til bolig.
 • Øke størrelsen på tomannsbolig fra BRA 450 m2 til BRA 500 m2.
 • Øke størrelsen på takopplett fra 1/3-del av mønets lengde til 1/2-del av lengden.
 • Krav om 27o takvinkel i gjeldende bestemmelser gjøres om til et minimumskrav.
 • Justering av formålsgrenser på land som følge av omlegging av veg.
 • Justering av formålsgrenser i sjø der eksisterende båthus som ikke er hjemlet i plan, rives og erstattes av en brygge utvidet i forhold til det som var forutsetningen i gjeldende reguleringsendring.
 • Planområdets avgrensing i sjø mot vest justeres slik at planavgrensningen med naboplan blir sammenfallende
 • Innarbeidet krav om at bebyggelsen skal kunne motstå 200-års stormflo.

For nærmere beskrivelse av endringene vises det til planbeskrivelsen.

Frist for å komme med merknader til forslag om Reguleringsendring for Dannevika sør, gnr. 203 bnr. 1770 og opphevelse av gjeldende reguleringsendring av 2009 er satt til 12. mars 2019.

Dokumenter til saken:
 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me