Skriftstørrelse

Hopp til her

Oppheving av mindre reguleringsendring fordel av Dannevika sør, gnr. 203 bnr. 1770, 504

Flekkefjord kommune har mottatt forslag til reguleringsendring for gnr. 203 bnr. 1770 helt sør i Dannevika. Området er allerede regulert gjennom en reguleringsendring vedtatt den 26.2.2009 med tittel Del av Dannevika sør, gnr. 203 bnr. 1770, 504. Nytt  forslag til reguleringsendring vil erstatte gjeldende reguleringsendring vedtatt i 2009. Gjeldende reguleringsendring foreslås derfor samtidig opphevet.

Forslag til reguleringsendring omfatter følgende endringer i forhold til gjeldende plan:

 • Tilpasning til ny felles adkomstveg regulert i Detaljregulering for Sundeodden, gnr. 203 bnr. 471.
 • Gi hjemmel for å kunne bygge planlagt bebyggelse i strandsonen i henhold til plan- og bygningslovens § 1-8.
 • Fjerning av adkomst til naust som følge av at ny adkomst er regulert i detaljregulering for Sundeodden.
 • Innlemme fjernet adkomst til eksisterende naust i byggeformål til bolig.
 • Øke størrelsen på tomannsbolig fra BRA 450 m2 til BRA 500 m2.
 • Øke størrelsen på takopplett fra 1/3-del av mønets lengde til 1/2-del av lengden.
 • Krav om 27o takvinkel i gjeldende bestemmelser gjøres om til et minimumskrav.
 • Justering av formålsgrenser på land som følge av omlegging av veg.
 • Justering av formålsgrenser i sjø der eksisterende båthus som ikke er hjemlet i plan, rives og erstattes av en brygge utvidet i forhold til det som var forutsetningen i gjeldende reguleringsendring.
 • Planområdets avgrensing i sjø mot vest justeres slik at planavgrensningen med naboplan blir sammenfallende
 • Innarbeidet krav om at bebyggelsen skal kunne motstå 200-års stormflo.

Frist for å komme med merknader til forslag om opphevelse av gjeldende reguleringsendring av 26.2.2009 er satt til 12. mars 2019.

Plankart og reguleringsbestemmelser for gjeldende reguleringsplan av 26.2.2009

 • Last updated on .

Adresse

Post- og besøksadresse:
Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Åpningstider mandag - fredag:
sommer (01.05 - 30.09) kl. 08-15.00
vinter (01.10 - 30.04) kl. 08-15.30

Kommunenummer: 1004
Organisasjonsnummer: 964 967 369
Kontonummer: 2801.44.37497

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08.00 - 15.30
Sentralbord: 38 32 80 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me