TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Barnehage

Separator

Barnehage i Flekkefjord

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Barnehage

 

Barnehage i Flekkefjord

Hovedvisjon til alle barnehager og grunnskoler i Flekkefjord:

"Fra liten til stor i Flekkefjord, læring, mestring og livskompetanse"
 
Visjonens hovedbudskap er at barn og unge i Flekkefjord i en helt avgjørende fase i livet skal møte og samhandle med kompetente og engasjerte voksne som er opptatt av:
 
- Å motivere, veilede og hjelpe barnet til å lære stadig nye ting, på allsidige måter.
- Å utfordre lærelyst og nysgjerrighet, og gi barnet mulighet til å oppleve gleden over å 
  mestre.
- Å se sammenhengen mellom hverdagsaktiviteter i barnehage og skole, og et
   overordnet mål om å danne, og utdanne, til funksjonell livskompetanse.
  
 
Flekkefjordsbarnehagen 
 
I Flekkefjord har vi 6 kommunale- og 4 private barnehager, som til sammen utgjør "Flekkefjordsbarnehagen". Samarbeidet mellom barnehagene er bra, og det er etablert flere samarbeidsfora på tvers. Flekkefjordsbarnehagen har som målsetning at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være tilnærmet likt. Dette uavhengig av om barnehagen er privat eller kommunal, og om beliggenheten er i sentrum eller i distriktene. Som et ledd for å nå målsetningen har barnehagene utarbeidet felles årsplan for Flekkefjordsbarnehagen for perioden 2012-2015.
 
Innholdet i Flekkefjordsbarnehagen bygger på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale begrep.
 
Satsningsområdene for Flekkefjordsbarnehagen i perioden 2012 - 2015 er:
* Tidlig innsats
* Medvirkning
* Voksenrollen
 "Alltid barnets beste!" 
Benytter du menyen til høyre (på denne siden) på kan du lese mer om tilbudet i den enkelte barnehage. Hver barnehage har link til sin hjemmeside, der de siste aktiviteter og hendelser blir lagt ut.