TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

images/los-strukturen/Eiendom.jpg

 

 

 

om Samfunn og Teknikk

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Samfunn og Teknikk

Samfunn og teknikk er for mange synonymt med "teknisk etat". Tjenestene vi leverer er mange av de samme som tidligere teknisk etat leverte. I tillegg omfatter samfunn og teknikk jord- og skogbruk, miljø og idrett. Vi har et stort spenn i tjenestene og møter ofte innbyggernes behov og ønsker gjennom brøyting og strøing av kommunens veier og fortauer eller gjennom behandling av byggesøknader.
Som for andre av kommunens tjenesteområder ønsker vi at vi hadde flere ressurser til å løse det store antall oppgaver som skal utføres. Gjennom innovasjonsprosesser forsøker vi å "jobbe smartere" for å få mest mulig tjenester ut av de kronene vi disponerer.

Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef Steinar Ness

Vi er inndelt i tre enheter:

• Teknisk drift, leder Terje Glendrange
o Kommunens utestyrke (ingeniørvesenet i Trøngsla)
o Brannvesenet
o Idrett og nærmiljø
o Vann og avløp
o Trafikk og parkering


• Bygg og eiendom, leder Terje Glendrange
o Drift og forvaltning av alle kommunens bygninger(vaktmestertjenesten)
o Renhold


• Teknisk forvaltning, leder Sverre Hjelleset
o Byggesak
o Plan (utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel)
o Kart og oppmåling
o Jord- og skog
o Miljøforvaltning
o Fairtrade