TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Tekniske tjenester

om

Under dette menypunktet finner du viktig informasjon og aktuelle nyheter fra de tjenestedsteder som arbeider innen "Teknisk drift" i Flekkefjord kommune.
Nedenfor kan du se gjeldende serviceerklæringer hvor det ligger mer informasjon om tjenestene vi tilbyr.

Teknisk
Som det framgår av menyen til høyre, består "Teknisk drift" av:

VA tjenesten omfatter ansvar for vann og avløp.
Brannvesen inklusiv forebyggende brannvern og feiing, alle lokalisert til Flekkefjord brannstasjon.
Trøngsla er kommunens interne entreprenørvirksomhet som yter tekniske hjelpetjenester på tvers av alle tjenesteområder.
Idrett og nærmiljø har ansvar for kommunens idretts- og nærmiljøanlegg med tjenestene som ytes der.
Veg og trafikk omfatter ansvar for kommunens parkeringstjeneste, veier og trafikksikkerhet.
Park med ansvar for grøntanlegg og friområder, samt gravplasser.

Les mer under de enkelte menypunkte