TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING. 
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Flyktninge tjenesten

Separator

Om Flyktningtjenester

Sist endret . i kategorien Flyktninger

Om

Om flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten i Flekkefjord kommune er organisert under NAV. Flyktningetjenesten avtaler bosetting av flyktninger med Immigrasjons- og mangfolds direktoratet (IMDI) i henholdt til de antall flyktninger kommunen fra år til år beslutter å ta imot. Fordi det er forbundet en del kostnader de første årene etter bosetting, mottar kommunen et tilskudd som beregnes ut fra antall flyktninger kommunen tar i mot.

Kommunen får som hovedregel «tildelt» flyktninger fra IMDI som bor på aslymottak i Norge, eller flyktninger som kommer direkte fra flyktningeleirer i utlandet. Kommunen godtar også selvbosetting innenfor de antall kommunen ønsker å ta imot. I tillegg til dette tilkommer familiegjenforening.

Flyktningetjenesten i NAV består av flyktningkonsulenter som har hovedansvaret for å koordinere / bosetting i samsvar med tilgjengelig boligmasse, politiske mål og aktuelle flyktninger (med IMDI). Flyktningkonsulenten samarbeider med miljøvaktmester for å klargjøre bolig med det mest nødvendige av inventar, gir boveileding/praktisk hjelp ved ankomst til kommunen, fatter vedtak om økonomisk hjelp i den første fasen etter ankomst. Flyktningkonsulenten samarbeider også med andre tjenester som helsestasjon, barnehage, skole, voksenopplæringen den første tiden etter bosetting.

Flekkefjord kommune har et tydelig mål om at flest mulig skal komme i arbeid og gjøre seg selvforsørget. Flyktningkonsulentene vil da hjelpe flyktningene å søke / komme i gang med Introduksjonsprogrammet som er et program med norsk- og samfunnsopplæring og språktrening på arbeidsplass. Flyktninger over 18 år har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Gjennom introduksjonsprogrammet skal flyktningen lære seg tilstrekkelig norsk/samfunn/arbeidslivskunnskap til at flyktningen kan starte i arbeid eller ordinært utdanningsløp.

Ved NAV Flekkefjord er det ansatt Programrådgivere som følger opp flyktningen gjennom deltakelsen i introduksjonsprogrammet og ved behov videre mot studier/arbeid. Det er voksenopplæringen som har det pedagogiske ansvaret under opplæringen og programrådgiver som følger opp gjennomføringen av språkopplæring og språkpraksis på arbeidsplass.

For å sikre en best mulig integrering av nye borgere i Flekkefjord kommune, er det viktig at «hele kommunen tar imot flyktningene» slik at den nyankomne raskest mulig blir godt integrert og blir en aktiv og selvforsørget samfunnsborger. Som innbygger kan kanskje DU kanskje bidra med:

-Leilighet/hus til leie? Flyktningetjenesten har behov for leiligheter/hus som kan leies. Kontakt: Leif Andre Figenschou-Cederwarft tlf: 94 86 38 37

-Språkpraksis? Har din arbeidsplass mulighet til å ta imot flyktning for språkpraksis? Kontakt programrådgivere på NAV  telefon 90 87 55 67 eller 90 22 83 27

-Flyktningguide? Ønsker du å være guide/venn med flyktning/familie? Kontakt Frivillighetssentralen v/ Marianne Hafte  telefon 94 14 89 44