TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING. 
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Forvaltningsenheten

Separator

Forvaltningsenheten i Helse og Omsorg

Skrevet av Merete Reinertsen. Sist endret . i kategorien Forvaltningsenheten i Helse og Omsorg

Om oss

Oss som jobber i Forvaltningsenheten innen Helse og omsorgFlekkefjord kommune har en egen enhet for behovsvurdering og saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester. Enheten er bemannet med 3 personer med ulik kompetanse og erfaring fra forskjellige helse- og omsorgstjenester.

Kommunalsjef for Helse og Velferd er forvaltningsenhetens nærmeste leder, enhetens kontor ligger i Helse og omsorg sine lokaler i Fjellgaten 8
Forvaltningsenheten skal kartlegge og forvalte alle tjenestebehov innen Psykisk helsetjeneste, Tjenester for Funksjonshemmede, Hjemmebaserte omsorgstjenester, tildeling av plasser på Tjørsvågheimen, boligformidling

Enheten skal ta seg av søknader, vurderinger, tildeling av tjenester, vedtak og behandling av klagesaker. Brukermedvirkning skal være en del av saksbehandlingen.
Forvaltningsenheten i Helse og Omsorg skal behandle søknader om bistand og hjelp etter Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven.
Forvaltningsenheten i Helse og Omsorg legger sin innstilling til vedtak fram for den aktuelle enhetsleder som har den endelige vedtaksmyndighet.