Telefonliste Helse og omsorg

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Helse og Omsorg arkiv

TelefonlisteTittel Navn Telefonnummer
Hjemmebasert omsorg Hovedtalefon Helse og omsorg
kveldstid (dagtid går dette
nummeret til Servicetorget)
38 32 83 80
Kontorfullmektig/systemansvarlig Roald Kvelland

38 32 83 67 /
992 07935

Faks

  38 32 83 51
Enhetsleder HBO/FH Liv Karen Snerthammer 468 89522

Nestleder

Elin Loga 908 52418
Personalleder Hilde M. Steinberg 970 83556
     
Leder med fagansvar øst Lillian E. Petersen 970 80831

Sykepleier / stedfortreder øst

Aud Torill Skregelid 945 10375

Hovedtelefon hjemmesykepleien øst

  38 32 83 55
     
Leder med fagansvar vest Elin Grønstøl 970 78686

Sykepleier/stedfortreder vest

Trine Lise Birkeland 415 00660

Hovedtelefon hjemmesykepleien vest

  38 32 83 52
     
Hidra omsorgsenter   38 32 84 00
     
Sundeheimen   38 32 84 10
     
Tjenester for funksjonshemmede    

Enhetsleder TFF/PHT

Elisabeth G. Spikkeland 468 89202

Nestleder/Fagleder TFF/PHT

Britt Monika Strømland 945 21407
Fagleder boliger TFF Ingunn Åtland 416 65696

Fagleder hjemmeboende TFF

Ramona Rosseland 945 08461
     
Psykiske helsetjenester    

Fagleder

Maria S.O. Mortensen 910 06322
     
Forvaltningsenheten Hovedtelefon 38 32 83 83

Leder

Anne M. Grøtteland 481 91518

Tjenestekonsulent

Anne Karin Josdal 916 14534
Tjenestekonsulent Merethe Reinertsen 945 08468
     

Hverdagsrehabilitering

   

Leder

Eva Janne Holstad 945 08463
     
Syn og Hørsel Jorna Berrefjord 952 03829
     
Hjelpemiddelkontakt Alf Stensrud 952 03829