TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING. 
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Lege tjenesten

Separator

Legetjenesten

Sist endret . i kategorien Legetjenesten

Om

Informasjon om legetjenesten, oppdatert høsten 2015 av kommuneoverlege Marianne Omland

Leder av legetjenesten er kommuneoverlege Marianne Omland.

Formålet med tjenesten:

Fastlegen har en tre-delt rolle:

  1. Ansvar for legetjenester til de som står på fastlegens liste. Fastlegene skal sørge for nødvendig primærmedisinsk utredning, forebygging, behandling og skal koordinere behovet for annen medisinsk hjelp til innbyggere på sin liste. Dette omfatter også samarbeid med ulike kommunale tjenester, og henvisning til og oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
  2. Oppgaver definert som allmennmedisinske offentlige legearbeid. Kommunen kan i dag tilplikte fastleger i fulltidsaktivitet å delta i inntil 7,5 timer per uke med allmennmedisinske offentlige oppgaver knyttet til sykehjem, helsestasjon, skolehelsearbeid, fengselshelsetjeneste mv.
  3. Legevakt. Legevakten omfatter medisinsk beredskap for øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet

Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Flekkefjord har en kommuneoverlege og en smittevernlege/kommunelege II.

Hvem får tjenesten?

Alle personer som oppholder seg i kommunen.