TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING. 
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

Psykiske helsetjenester

Separator

Psykiske helsetjenester

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien Psykiske helsetjenester

 

Om

Lokalene våre i Fjellgata 8Pr. høst 2015 er det 12 årsverk fordelt på ca. 20 ansatte knyttet til Psykiske helsetjenester som yter tjenester til mennesker som har psykiske lidelser og til mennesker som har rusavhengighet eller begge deler. Vi yter tjenester til voksne fra 18 år og oppover. Pårørende får også tilbud om hjelp. Vi forholder oss til den enkelte sin aktuelle livssituasjon og i samarbeid blir vi enige om hvilken hjelp/tjeneste som gis. Vi har en helhetstenkning (fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov). Vi tar sikte på å bevisstgjøre og styrke den enkelte sine ressurser. Utfordringene vil vi sammen forsøke å løse, redusere og/eller akseptere. Sammen utarbeides det en individuell plan når dette er ønskelig.

Tjenesten har som hovedmål å være synlig og tilgjengelig. Målet vårt er at fra søknad om hjelp fra Psykiske helsetjenester er mottatt, skal det gå kort tid inntil kontakt med tjenesten. Søknadsskjema for Psykiske helsetjenester samt diverse andre nyttige skjemaer finner du her.