Ny rådgivningstelefon for pårørende innen psykiatri

Skrevet av Thor Eric Vågen Jægtnes. Sist endret . i kategorien underartikler Psykiske helsetjenester

lppLPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. VI ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon.

Rådgivningstelefonen er støttet av Helsedirektoratet og tilknyttet PIO-ressurssenter for psykisk helse. Rådgivningen skjer i et samarbeid med Landsforeningen for pårørende innen psykiatri sine lokallag.

Rådgivningstelefonen er åpen for pårørende i hele landet. Telefonnummer 22 49 19 22. Telefonen er betjent kl. 10-15 mandag, onsdag, torsdag og fredag og kl. 10-19 på tirsdag.