TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING. 
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

 Sosial tjenesten

 Separator

 

Om Sosialtjenester

Sist endret . i kategorien Sosial

Om sosialtjenester

Lov om sosiale tjenester i NAV forvaltes av sosialtjenesten som er organisert under NAV.

Sosialtjenesten har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet ved å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Dette samsvarer med NAV sine mål og virkemidler