TJENESTEBESKRIVELSENE ER UNDER OPPDATERING.
Ta kontakt hvis du ikke finner det du trenger - vi hjelper deg gjerne! 

MIDT MELLOM STAVANGER OG KRISTIANSAND

Flekkefjord flyfoto

Mekanisk industri – Kompetansemiljøer innenfor offshore, it og arkitektur.
Spennende utviklingsmuligheter – Handel – Turisme

Ønsker du å flytte virksomheten din, utvide eller starte nytt i Flekkefjord?
Vi hjelper deg med å finne lokaler, arealer og aktuelle partnere.

Med beliggenhet midt i en region med 30.000 innbyggere innenfor 30 minutters kjøring og 250.000 innen 90 minutters kjøring, har du tilgang til et stort marked, både med tanke på potensielle kunder og rekruttering av kompetanse.

I landets region med den høyeste årlige gjennomsnittstemperaturen, lang kystlinje, mange sandstrender, samt et godt utbygd kultur og arrangementsliv, kan du tilby dine ansatte gode utsikter i dobbel forstand.

DETTE ER NOE AV DET VI KAN TILBY DEG:

  • Midt mellom Stavanger og Kristiansand (90 minutter begge veier).
  • Moderne næringsarealer inntil E39.
  • Egen havn med ukentlige anløp av container- og ro-ro skip til Europa.
  • Rask og effektiv kommunal behandlingstid.
  • “5 minutters byen” -korte avstander til de fleste funksjoner.

Nærhet til marked, kompetanse og arbeidskraft!

 

Kontakt oss for mer informasjon om etablering i Flekkefjord, eller se på: www.arealguiden.no

Hans-Egill Berven næringssjef

mobil: 48843483

       
Petter Tagholdt Havnesjef mobil: 951 11484

Kontoradresse; Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord.

Støttemuligheter i Norden

Sist endret . i kategorien Næring

 

Fond og søkemuligheter i Norden
Har du en idé om et nytt prosjekt? Mulighetene er mange for et nordisk samarbeidsprosjekt. Nordisk informasjonskontor har laget en oversikt over aktuelle støtteordninger som kan hjelpe organisasjoner og enkeltpersoner i jungelen av muligheter. Oversikten er ordnet etter tema og dekker et vidt spekter av bransjer. Les mer om dette på vår nye hjemmeside.

Etablererhjelp i Flekkefjord

Skrevet av Arne R Skage. Sist endret . i kategorien Næring

ETABLERING OG UTVIKLINGSHJELP

 

Flekkefjord kommune har et eget næringskontor som er behjelpelig med råd og veiledning for både eksisterende  bedrifter og nyetablerere.

Det blir dessuten arrangert gratis etablererkurs(3 timer) i Flekkefjord vår og høst, samt ukentlig i Kristiansand.

Følgende linker kan være svært nyttige;

   
   
Bedriftshjelp.no Det å starte en bedrift krever planlegging. Du får tips fra idefase til bedriften er kommet seg gjennom de vanskeligste oppstartsårene.
   
EVA-senteret I Kristiansand ligger EVA- senteret. Fylket gir deg all nødvendig informasjon om etablering og gjennomfører ukentlig gratis etablererkurs(3 timer).
   
Innovasjon Norge Satser på bærekraftige innovasjoner gjennom å tilby tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgiving, nettverk og profilering.
   
Lister Nyskaping Regionalt næringsselskap for vekst og utvikling. De arbeider for å fremme vekst i regionens etablerte næringsliv og trekke ny virksomhet til regionen.
   
Sørlandet kunnskapspark Skal være en tilrettelegger, initiativtaker og pådriver for utvikling av bærekraftige, kompetansebaserte vekstvirksomheter og arbeidsplasser i landsdelen.
   
Bedin Internett-tjenesten Bedin har som målsetting å gjøre det enklere å starte og drive næringsutvikling i Norge.
   
Altinn Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige, men tilbyr også andre elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i offentlig registre. Selvangivelsen (både for næringsliv og privatpersoner) er den mest brukte tjenesten i Altinn.
   
Regelhjelp.no Regelhjelp viser vei til regelverk om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Du finner HMS-krav innen arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensing, indrustrivern, internkontroll, mattrygghet, miljørettet helsevern, plantehelse, servering, produkter og forbruksertjenester.
   
   

TILSKUDD/FOND/LÅN

   
   
Listerfondet Tilskudd til etablering og utvikling. Tildeling 1.januar,1.april,1.juli og 1.oktober.
   
SpareBank l Tilskudd/investering til den gode, konkrete forretningsideen eller de tiltakene som kan stimulere til idèutvikling og etablering.Tildeling finner sted 1.april, 1.august og 1.november.
   
Innovasjon Norge Tilbyr langsiktig finansiering i form av lån, tilskudd og garantier.
   
Sørlandets kompetansefond Sørlandets Kompetansefond skal bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring av arbeidsplasser og gode levekår. Med kompetanse menes evnen til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål Institusjonene som mottar støtte må utvikle kunnskap på høgskole / universitetsnivå. Støtte kan gis til offentlige eller private forsknings / utdanningsinstitusjoner, kommuner, offentlige og private foretak. Det gis ikke støtte til enkeltpersoner
   
Norges Forskningsråd

Hva finansierer Norges Forskningsråd?

Finansieringsordningene for FoU-prosjekter kan deles inn i fem typer;
  • Forskningsprogram
  • Frittstående prosjekt
  • Infrastruktur
  • Nettverkstiltak
  • Gaveforsterkning
 

 

   

NÆRINGSHAGER

   

Næringshagene i Flekkefjord omfatter et tungt og bredt  fagmiljø, som betjener både nær- og fjernmarkedene. Det er ledig kontorplass i alle næringshagene.

     

Lister Nyskaping

  IKT- & design- miljø. Antall kontorplasser; ca 40.
     
Lister Teknologisenter   Industri/offshore/marine.Antall kontorplasser; ca 30.
     
Strandgården Kompetansesenter   Sivilarkitekter, reguleringsarkitekter, bygningsingeniør, interiørarkitekt, elektroingeniør, VVS-ingeniør, VVA-ingeniør, DAK operatører, data/print operatør.Antall kontorplasser; ca 30.